Kysyimme teiltä joulun aikaan, millaisin ajatuksin, toivein ja lupauksin suuntaatte vuoteen 2022

Saimme kyselyyn 267 vastausta, ja arvoimme kaikkien vastanneiden kesken 500 euron lahjakortin NHK-verkkokauppaan. Arvonnan voittaja on Markku Ranta Rannan tilalta Tervolasta, ja olemme ilmoittaneet hänelle voitosta myös henkilökohtaisesti. Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita ja onnittelemme Markkua arvontavoitosta!

Alla poimintoja vastauksistanne:

Toiveikkaana tulevaan kasvukauteen

Kulunut vuosi on koettu maatalousalalla haastavana paitsi heikon sadon myös kohonneiden tuotantokustannusten takia. Suurin osa vastaajista katsoo kuitenkin tulevaan kauteen positiivisin ja toiveikkain mielin. Toiveissa on ainakin kulunutta vuotta parempi vuosi, ja edessä siintää jo uusi satokausi uusine mahdollisuuksineen:

”Jännä nähdä millainen ensi vuodesta tulee. Mennyt vuosi on ollut monessa mielessä poikkeava, mutta omalta kohdalta voi todeta, että tyytyväisin mielin saa jatkaa eteenpäin. Monella on ollut varmasti paljon raskaampaa, eikä kaikkiin asioihin ole pystynyt itse vaikuttamaan.”’

”Toivoen, että vuoden 2021 epäonnet on taakse jäänyttä ja vuonna 2022 asetetut tavoitteet saavutetaan kirkkaasti.”

”Muutamaan sukupolveen surkeimman satokauden jälkeen, suunta vain ylöspäin!”

Ennakointia ja tehostamista

Koska muuttuva toimintaympäristö asettaa edelleen haasteita ja epävarmuutta, se tarkoittaa myös ennakointia sekä toiminnan tehostamista ja sopeuttamista:

”Positiivisilla mielin. Ensi vuonna päästään todella tekemään töitä investointimme aikaansaannoksen kanssa. Odotukset ja innostus on kova. Maataloudella on menossa myös hankala aika. Sen selättämiseen tarvitaan onnistumisia ja ennakointia.”

”Tuotantopanokset suunnataan tarkoituksenmukaisesti tuottavimpiin kohteisiin. Työt yritetään tehdä mahdollisimman kustannustehokkaasti.”

”Entistä paremmin hiomalla kaikkia osa-alueita.”

”Tulot ylös, menot alas.”

Tilaa haaveille ja toiveille

Yksi haaveilee uudesta pihatosta, toinen laajennuksesta ja kolmas robottilypsyn aloittamisesta. Mielessä on lisätä niin omaa kuin nelijalkaisten työkavereidenkin hyvinvointia. Tuotostakin olisi toiveissa kasvattaa niin paljon, että pihaan saataisiin punainen lehmä:

”Katseet on kohti uutta robottinavettaa kunhan maailman markkinatilanne sen vaan sallii. Haluamme tuottaa laadukasta suomalaista ruokaa jatkossakin.”

”Emännällä robottilypsy haaveissa, joka toisi vapautta ja hyvinvointia meille navetointiin että lehmille nousseen tuotoksen tueksi.”

”Positiivisesti eteenpäin! Robottilypsy mielessä tuomaan vapautta ja hyvinvointia lehmille sekä omistajille!”

”Iloisin mielin uuteen vuoteen. Laajennus mielessä ja mahdollisesti robottimäärän tuplaus.”

”Punainen Lely-lehmä!”

Joka tapauksessa eteenpäin mennään, tuli eteen mitä tahansa

Aika moni vastaaja onkin kiteyttänyt ajatuksensa vanhalla ja talviseen ajankohtaan sopivalla sanonnalla. Ja kun se lumi sitten sulaa pelloilta, niin sinne mennään tulevanakin keväänä. Ruokaa tarvitaan jatkossakin:

”Eteenpäin, sanoi mummo lumessa.”

”Kevät tulee tänäkin vuonna.”

”Rohkeasti kohti tuntematonta, ruokaa tarvitaan varmasti.”