NHK tarjoaa suomalaisille maitotiloille tehokasta ja tuottavaa tulevaisuutta

Maidontuotannon uusi aikakausi julistettiin alkaneeksi kaksi vuotta sitten Lelyn tuodessa markkinoille Astronaut A5 -lypsyrobottinsa. Uusi robotti sai heti alusta alkaen vahvan suosion, ja nyt A5-mallin lypsyrobotteja on Suomessa toiminnassa jo yli 200 kappaletta. Yhteistyökumppanimme Differo selvitti haastattelututkimuksella, mitkä tekijät saivat asiakkaat valitsemaan Lelyn A5-lypsyrobotin.

Tutkimuksen asiakastilat olivat eri puolilta Suomea, ja vastaajina oli sekä isäntiä että emäntiä. Mukana oli niin lypsyaseman vaihtaneita kuin uuden navetan rakentaneita tiloja. Kaikilla osallistuneilla tiloilla oli siirrytty tai siirrytään tulevaisuudessa robottilypsyyn A5-robotilla. Yleisesti vastaajat kokivat saaneensa tukea ja kannustusta maidontuotannon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen NHK:n henkilökunnalta.

Vastauksissa korostui erityisesti navetan toiminnallinen suunnittelu, jonka avulla eläinliikenne toimii käytännössä. Suunnitteluosaaminen yhdistettynä laitetuntemukseen vakuutti asiakkaat valitsemaan A5-lypsyrobotin. Valinnan jälkeen huollon ja neuvonnan tuki koettiin tärkeinä: huollon varma toiminta nousi esiin useiden vastaajien kommenteissa, ja huolto sai kehuja sujuvasta yhteydenpidosta. Robotin käyttöönotto yllätti useat vastaajat sujuvuudellaan. Myynnin mukanaolo myös käyttöönoton jälkeen koettiin tärkeänä jatkoyhteistyönä.

A5-lypsyrobotti toi vastanneille tiloille paitsi lisälitroja myös joustavuutta maitotilan arkeen. Lehmien hyvinvoinnin parantuminen näkyi tyytyväisempinä maidontuottajina ja uutena intona maitotilan hoitamiseen. Joustava ja mielekäs työ lisää tuottajan motivaatiota tilan pyörittämiseen. Erityisesti oman jaksamisen koettiin parantuneen A5-robotin myötä.