Artikkelin kirjoittaja on NHK Groupin robottimyynnin ja tilaneuvonnan päällikkö Juuso Kukkola. Juuso on työskennellyt NHK:lla Lely -robottien parissa yli 12 vuoden ajan ja rakastaa työtään. Tänä päivänä Suomessa lypsää yli 1200 Lely -lypsyrobottia ja Suomalaiset Lely -tilat tuottavat reilusti yli 30 % koko Suomen maitomäärästä. 

Mittaaminen yritystoiminnan johtamisen tukena

Maatilayrityksen menestystä ja onnistumisia voidaan arvioida ja mitata monenlaisilla mittareilla. Yhdenvertaista ja absoluuttista “hyvin menee” -mittaria on kuitenkin vaikea määrittää, sillä esimerkiksi jokaisen yrityksen yhden vuoden tilinpäätösluvut kertovat vain hetkellisestä tilanteesta tai kaudesta.

Viime kädessä myös vaikeina hetkinä pitäisi jaksaa palata yrityksen strategiaan, eli suunnitelmaan siitä, mihin suuntaan ollaan menossa – ja miten sinne päästään. Kymmenen vuoden mittaisessa yrityksen kehitysmatkassa on aina erilaisia vuosia ja matkalla pitää tehdä investointeja, jotka tähtäävät haluttuun päämäärään.

Suomalaisten maidontuottajien sopii olla ylpeitä omasta osaamisestaan ja saavutuksistaan. Se, minkälaisesta tasosta tai tuloksesta kukin hyväksyy itselleen ylpeyden aiheen, voi tuntua yksilötasolla hankalasti määriteltävältä. Voit verrata tuloksia naapurin tai kaverin tuloksiin, tai kansallisesti jääkiekkohengessä päättää, että ruotsalaiset maitotilat tulee päihittää.

Jos kansainvälinen keskiarvovertailu kiinnostaa, niin alla olevasta taulukosta näet, miten paljon Lely lypsyrobotin omaava tila tuottaa keskimäärin maitoa eri maissa*

*lukuun on laskettu kaikkien Suomessa lypsyssä olevien Lely -robottien vuoden keskiarvo. Mitään kaunistelua tai korjausta ei ole tehty. Vastaavasti muissa luvuissa on kyseessä olevan maan kaikkien Lely -tilojen keskiarvo.

Vertailussa käy ilmi, että vaikka Euroopassa on kuinka kovia maatalousmaita (ainakin omasta mielestään), niin Suomessa osataan tuottaa maitoa. Kyseessä on tietysti vain yksi mittari, johon liittyy muutakin, kuin robottimerkki ja maa, jossa robotit sijaitsevat. On kuitenkin oleellista muistaa, että Suomessa on lyhyt kesä ja vaativat olosuhteet, jolloin suomalaisten Lely -tilojen keskiarvoluku näyttäytyy vertailussa äärimmäisen kovana tuloksena. Tästä saa, ja pitää olla ylpeä!

Tavoitteet ja mittarit ohjaavat arkipäivän toimintaa

Mikä mittarisi koskaan onkaan, älä aseta tavoitteitasi turhan matalalle, mutta älä myöskään ole itseäsi kohtaan liian ankara. Huolehdi siitä, että etenet kohti pienempiä ja suurempia etappeja ja asetat aina uusia tavoitteita jatkaen yrityksesi kehittämistä määrätietoisesti.

Löydä sinua eteenpäin ajavat ajurit, jotka siivittävät tekemisen kohti parempia tuloksia valitsemillasi mittareilla. Muista myös kiittää itseäsi ja olla ylpeä ja iloinen jo saavutetuista tuloksista.

Minä mittaan yrityksemme menestystä ja onnistumista sen kautta, miten hyvin meidän Lely -robotin omistavat asiakastilamme menestyvät työssään maidontuotannossa. Kaikki robotti-investoinnit ovat maito- ja lihatiloille suuria investointeja, joista alkaa yhteinen, yli kymmenvuotinen matka.

Näin ollen meidän tärkein määränpäämme on ja pitää olla aina se, että asiakkaamme menestyvät ja ovat tyytyväisiä palveluihimme, sekä saavat kaiken tarvittavan tuen meiltä NHK:lta.

Investoi tavoitteidesi mukaan

Kun suunnittelet uutta investointia, selvitä ja huomioi minkälaisen organisaation kanssa olet lähdössä yhteiselle taipaleelle ja miten muut tilat pärjäävät vastaavan laitteiston kanssa.

Ota matkallesi yksi lisämittari mukaan: mitkä ovat laitteiston pitkän aikavälin todelliset käyttö- ja ylläpitokustannukset. On nimittäin varmaa, että nämä elinikäkustannukset konkretisoituvat matkan varrella kaikille tiloille – ja hankintahinnaltaan halvin ei ehkä olekaan enää pitkällä matkalla halvin.

Matkaseurana luotettava kumppani

Me NHK:lla arvostamme asiakkaitamme, heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Yksi tapa osoittaa tätä arvostusta on vuosittainen Lely Gaala tilaisuus, jossa asiakkaamme pääsevät tapaamaan kollegoitaan kaikkialta Suomesta.

Lisäksi Lely Gaalassa palkitaan kaikkein menestyneimpiä Lely -tiloja ja osa tiloista käyttääkin juuri näitä palkintoja ja niihin oikeuttavia palkintoluokkia omina ajureinaan arjen tekemisessä tavoitellen tiettyä tasoa, jonka saavuttamista voidaan lopulta juhlia yhdessä.

Tällaista ajatusmaailmaa maatalous kaipaa lisää. On ilo olla mukana kehittämässä suomalaista maataloutta yhdessä kotimaisten maidontuottajien kanssa.

Yleisesti ottaen Suomessa ei liioin leveillä tai hehkutella, mutta toisaalta; jos et saa edes kerran vuodessa olla ylpeä tekemisestäsi, niin mikä sinua ohjaa kehittymään ja jatkamaan?

Tänä vuonna Lely Gaalaan osallistui liki 300 maidontuottajaa ympäri Suomen, ja palkintoja jaettiin pitkälle yli 100 kappaletta.

Menestystä ja onnistumisia juhlittiin ylpeästi aamuun asti ja nyt odotamme jo uusia menestystarinoita – ja niiden juhlistamista yhdessä. Uskalla unelmoida, aseta tavoitteet ja saavuta ne – liity menestyjien joukkoon!