Separoidun nestejakeen levittäminen pelloille on nopeampaa ja helpompaa, kuin separoimattoman lietelannan, minkä lisäksi sen levittämiseen ei tarvita raskasta kalustoa.

  • Eko-Erotuksen separaattorilla kuiva-ainepitoisuus on jopa 40 prosenttia, mikä mahdollistaa kuivajakeen käytön myös kuivikkeena.
  • Laadukas separaattori on oivallinen hankinta, sillä se maksaa itsensä nopeasti takaisin!

 

 

Kun lietelanta separoidaan, nestejakeella voidaan tehokkaammin lannoittaa nurmialueita, sillä korkea fosforipitoisuus siirtyy kuivajakeeseen.

Separoidun nestejakeen levittäminen pelloille on nopeampaa ja helpompaa kuin separoimattoman lietelannan, eikä sen levittämiseen tarvita raskasta kalustoa. Sitä voidaan myös levittää lähemmäksi tuotantorakennuksia kuin separoimatonta lietelantaa.

 

Kuivajaetta voidaan kannattavammin siirtää lannoitteeksi myös kauemmille pelloille. Tämä säästää merkittävästi tilan polttoainekustannuksissa.

Eko-Erotuksen separaattorilla kuiva-ainepitoisuus on jopa 40 prosenttia, mikä mahdollistaa kuivajakeen käytön myös kuivikkeena. Kuivikekuluissa separoinnilla saavutettavat säästöt ovat merkittäviä, kun turpeen ostamiselta vältytään. Kun tarve ulkopuolelta ostettavista kuivikkeista ja lannoitteista vähenee, tilan omavaraisuus paranee.

Investointi separaattoriin maksaa itsensä nopeasti takaisin varsinkin nykyisessä maailmantilanteessa, jossa lannoitteiden ja turpeen hinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Separointi on kiertotaloutta parhaimmillaan, kun ravinteet saadaan tehokkaasti kiertoon ja hyödynnettäväksi uudelleen tilalla.

Löydä sopiva ratkaisu avullamme

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin kartoitamme parhaan ratkaisun tilallesi!