Arvolan Karjapiha Oy:ssä Vaalan Veneheitossa aloitettiin viiden lypsyrobotin Robora-pihattonavetan rakennusprojekti toukokuussa 2021.

Esittelemme ja seuraamme tässä blogissa pihattonavetan rakennushankkeen etenemistä vaiheittain. Rakennuksen käyttöönotto on ajoitettu alkuvuoteen 2022.

Lisäksi jaamme tietoa uutta navettaa suunnittelevalle. Kiitämme tilannetiedoista ja haastatteluista Arvolan Karjapiha Oy:n yrittäjiä Jukka, Minna ja Janne Määttää. Blogin kuvat NHK-Keskuksen Robora-tiimi.

Ensiksi kuulemme kuitenkin Jukka Määtän ajatuksia navettainvestoinnista ja hankkeen käynnistymisestä. Kuvasarjat eri kuukausilta löytyvät jutun alta.

 

Jukka ja Minna Määttä perustivat Arvolan Karjapiha Oy:n 2009 Arvolan tilalle, joka on Minnan kotitila. Maidontuotanto on ohjannut tilan toimintoja myös menneiden vuosikymmenten aikana. Tällä hetkellä, ennen uutta pihattoa, tilalla on 120 lypsävää ja käytössä kaksi lypsyrobottia. Perheen nyt jo aikuisista lapsista keskimmäinen Janne Määttä hankki vuonna 2019 enemmistöosakkuuden yrityksestä ja toimii nyt maatilan vetäjänä Jukan ja Minnan ohella.

 

Päätös uuden navetan rakentamisesta – hahmottelua 4dBarn Oy:n avustuksella

Jukka Määttä kertoo, että vuonna 2018 ratkaistiin suunta navettahankkeeseen lähtemisestä. Navettaprojekti jatkui 2019 investointihakemuksen jättämisellä ELY-keskukseen. Navetan rakentamiseen päästiin siis noin kaksi vuotta ensimmäisten suunnitelmien jälkeen.

 

”Pohdimme tilan ja liiketoiminnan tarpeita tulevaisuudessa monesta eri näkökulmasta käsin. Teimme ratkaisun, että tilalle vuonna 2004 rakennetun navetan oheen tarvitaan jatkossa lisää paremmin hyödynnettävää tilaa. Ensimmäiset hahmotelmat teimme yhdessä 4dBarn Oy:n kanssa. Siitä se projekti sitten lähti etenemään.”

 

Uuden navetan toimintojen suunnittelua

”Tilaa tulee ajatella kokonaisuutena. Myös muu toiminta niveltyy navetan toimintaan ja ratkaisuihin, joita sen rakentamisessa valitaan. Palapelin osiin kuuluvat mm. vasikkala, laakasiilot, komponenttivarastot ja lantala.”

Uuden Robora-pihaton valmistuttua vanhaan navettarakennukseen sijoitetaan hiehot ja umpilehmät. Uuteen navettaan mahtuu jatkossa 307 lypsylehmää, Jukka kertoo.

 

Resurssien riittävyys maitotilan tulevaisuudessa

Jukka näki investoinnin harkintaprosessissa tärkeäksi tilan kapasiteetin, infrastruktuurin ja resurssien keskinäisen vertaamisen. Maitotilan liiketoiminnan kasvattamista aikovan kannattaa myös miettiä henkilöresursseja.

”Ollaan Minnan kanssa iloisia, että Janne ja hänen kumppaninsa Essi Tourunen ovat lähteneet tähän mukaan. Nyt meillä on hyvä tiimi tehdä yhdessä töitä ja suunnitella tulevaa.”

 

 

Mikä on tärkeää valittaessa yhteistyökumppania navetan rakennusprojektiin?

 

”Tiedän, että investoinnit eivät lopu siihen, että tehdään navetta. Kokonaisuuden ennakointia pitää tehdä koko ajan. ”, Jukka Määttä toteaa.

 

”Tietenkin vertailimme navettatoimittajia keskenään. NHK-Keskuksella tuntui olevan kokonaisuusajattelu parhaiten hallussa. NHK:lla Robora-pihatoiden myynnistä vastaavan Jussi Hautamäen lisäksi mukana keskusteluissa oli heti alusta asti koko NHK:n pihattoprojekteja toteuttava tiimi. Se antoi kuvan, että myyjä ja tavarantoimittajat ovat mukana rakentamisvaiheen kaikissa rajapinnoissa.”

 

Jukka Määttä kertoo olevansa tyytyväinen myös siihen, että työmaalle on saapunut oikeita osia oikeassa aikataulussa ja että projektin eteneminen on ollut jouhevaa.

 

 

Info: Arvolan Karjapiha Oy:n Robora-pihatto

 • Omistajat Jukka Määttä, Janne Määttä, Minna Määttä
 • Paikat kaikkiaan 307 lehmälle
 • Viisi lypsyrobottia
 • 4690 m2
 • Rakentaminen aloitettu toukokuussa 2021
 • Toiminnallinen suunnittelu ja valmennus 4dBarn Oy | Jouni Pitkäranta Arkkitehti Safa ja Virpi Kurkela ELL
 • Tarvikkeet, rakennustyöt, projektinohjaus ja Lely-lypsyrobotit | NHK-Keskus Oy

 

Toukokuu 2021

 • Maanrakennustyöt valmiina, Robora-navetan perustuksia aloitellaan

Kesäkuu 2021

 • Navetan runkoa pystytetään, täyttöjä tehdään

Heinäkuu 2021

 • Betonielementit, seinät ja päätyseinät nousevat pystyyn

Elokuu 2021

 • Arvolan Karjapihan navettaprojektin työmaalla ollaan edetty lattioiden valuvaiheeseen.

Syyskuu – lokakuu 2021

 • Betonityöt ovat isoin ja aikaavievin työvaihe pihaton rakennusprojektissa.

 • Arvolan Karjapihan lattiavalut valmistuivat lokakuun lopussa. Seuraavaksi siirrytään tuloilmaverhojen ja päätykolmioiden asentamiseen, joista kerromme seuraavassa kuvapäivityksessä.

Marraskuu 2021

 • Vuoden loppu ja joulu lähestyvät. Arvolan Karjapihan rakennusprojektissa on otettu loppukiri.  Tuloilmaverhot ja kalusteet on asennettu, ja loput valutyöt on tehty. Joulukuussa tehdään viimeistelytöitä ja siistitään paikkoja. Pihaton käyttöönotto häämöttää tammikuussa.

Joulukuu 2021 – tammikuu 2022

 • Näissä kuvissa uutta pihattoa viimeistellään mm. koneilla ja karjanohjausaidoilla ja hiekkaparret kutsuvat lehmiä märehtimään.
 • Pihaton rakennusprojekti saatiin maaliin tammikuussa ja tämä viiden lypsyrobotin Robora-pihatto otettiin käyttöön 11. tammikuuta.
 • Palaamme lähiaikoina Arvolan Karjapihan käyttöönottopäivään nhk.fi -sivustolla!