Karjan ruokinnan kustannukset maito- ja lihakarjatiloilla koostuvat pitkälti energiankulutuksesta ja työntekijöiden käyttämästä ajasta päivittäiseen ruokintaan.

 

Kun etsitään mahdollisuuksia lisätä tuottavuutta, säästää aikaa ja vaivaa sekä muuttaa seosrehuruokinnan rutiineita, siirtymistä karjan automaattiseen ruokintajärjestelmään kannattaa harkita.

Datan avulla tuotosta ja työntekoa voidaan tehostaa tinkimättä karjan hyvinvoinnista

 

Automaattisen ruokinnan tuomat hyödyt liittyvät tai tulevat esiin:

  • työmäärän säästössä
  • tarkemmassa rehun lastauksessa ja sekoituksen laadussa,
  • tarkemmassa karjan ryhmäkohtaisessa ruokinnassa,
  • karjan hyvinvoinnin lisääntymisessä ja
  • taloudellisuuden parantamisessa.

 

Automaattisen ruokintajärjestelmän keräämän datan perusteella voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia ruokinnan tehostamiseksi. Lely Vector on ainoa markkinoilla oleva täysin automaattinen karjan ruokintajärjestelmä.

 

”Lely Vectorin avulla polttoainetta säästyy 5500 litraa vuodessa verrattuna traktorin avulla tehtävään ruokintaan.”

 

 

lely-vector

 

Data tuo ruokintaan uuden ulottuvuuden

”Seosrehun kustannuksia ja tehokkuutta voidaan arvioida tuotantomääriin nähden.”

 

Automaattiset ruokintajärjestelmät muokkaavat siis ruokinnan luonnetta, kun fyysinen työ vähenee ja työpanos siirtyy järjestelmän valvontaan ja datan analysointiin.

 

Lely Vector -fakta:

416 tuntia vuodessa on keskimääräinen säästö työtuntien määrässä, kun verrataan kerran päivässä tapahtuvaan ruokintaan ja kun rehua siirretään lähemmäs useita kertoja päivässä.

 

Kun Lely Vectorin ohjelmistoon lisätään komponenttien hinnat ja kuiva-ainepitoisuudet, voidaan seosrehun kustannusta ja tehokkuutta arvioida pohjautuen esimerkiksi tuotettuun maitokiloon nähden.

Lihakarjalle on saatavilla myös omat mittarit.

Syöttämällä komponentin tiedot ohjelmistoon voidaan komponenttia vaihtaa esimerkiksi, jos saatavilla on edullista sesonkituotetta.

 

Kuvakaappaus rehuhyötysuhteesta ja kuiva-aineen syönnistä

vector-rehuhyötysuhde

 

Katso alta esimerkkejä Lely Vectorin tuottamasta datasta

Klikkaa karusellin oikeaa yläkulmaa suurentaaksesi kuvan. Kuvat ovat esimerkkejä. Kun haluat tarkempaa lisätietoa datasta, ota yhteyttä Vector-asiantuntijoihimme!

Tiheä ja täsmällinen ruokinta räätälöidyillä annoksilla sekä pienempi rehuhävikki

 

Lely Vector -järjestelmä hoitaa ruokinnan ympäri vuorokauden ja tuottaa dataa kannattavuuden parantamiseksi. Ruokintajärjestelmä myös mittaa jo karjalle jaettua seosrehumäärää ja jakaa seosrehua ryhmäkohtaisesti tarpeen mukaan. Tätä ominaisuutta ei ole saatavilla missään muussa markkinoilla olevassa karjan ruokintaratkaisuissa.

Näin ollen rehuhävikin määrä on lähes nolla ja tuoretta maittavaa apetta on aina saatavilla. Ryhmäkohtaisesti räätälöidyllä ruokinnalla jokainen ryhmä saa sille optimaalista apetta.

Sivuillamme voit tutustua mistä osista Lely Vector -järjestelmä koostuu ja miten automaattinen ruokinta toimii.  

 

Tiedon merkitys ruokintasuunnittelun taustalla

Automatisoitu ruokinta ja sen tuoma data mahdollistavat siis järkevän ruokintastrategian erilaisiin karjan tarpeisiin.

Automaattinen Lely Vector-järjestelmä pystyy keräämänsä datan avulla määrittelemään oikean seosrehutarpeen, tukemaan karjan kehitysvaiheita ja erilaisia tarpeita.

 

Tutkimus, jossa oli mukana 47 karjaa, osoitti, että yksittäisen lehmän tuottaman maidon määrä voi vaihdella jopa 13 litraa päivässä. Vaihtelusta noin 56 % perustuu suoraan esimerkiksi tekijöihin kuten ruokintatiheys, rehunsiirto lähemmäs ja ruokintapöydän pituus.

 

 

 

lely-vector

 

Vector-käyttäjän kokemus:

“Järjestelmä jakaa rehua aina ja tarpeen mukaan. Rehu on tuoretta lehmille, sekä jäännösrehun määrä on tosi vähäinen. Meillä meni tuhottomasti aikaa vanhassa navetassa entisten rehujen poistoon.”

 

 

 

Haluatko keskustella, sopisiko automaattinen ruokinta tilallesi? Ota yhteyttä.

 

Lataa opas automaattisesta Lely Vector -ruokintajärjestelmästä

Oppaasta saat silmäiltävää, kun harkitset sopiiko automatisoidun ruokinnan vaihtoehto tilallesi.

Opas avaa esimerkiksi:

  • millaisia säästöjä automatisoitu ruokinta voi tarkoittaa
  • miten dataa voidaan hyödyntää sekä tuotannon että eläinten hyväksi
  • työaikaa manuaalisesta ruokinnasta esimerkiksi suunnitteluun, muihin vaativampiin työtehtäviin tai vapaa-aikaan
  • miten ruokinnan ekologisuus ja ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa automaatiolla
  • miten Lely Vectorin käyttöönotto tapahtuu.

Lataa esite

Haluatko lisää tietoa automaattisesta Lely Vector -ruokintajärjestelmästä?

Lataa esite

Tuotteemme karjan ruokintaan