Liperiläinen maidontuottaja Hannu Hämäläinen alkoi suunnitella uuden pihattonavetan rakentamista jo 1,5 vuotta ennen kuin kuokka iskettiin maahan. Näin hän sai yhdessä NHK-Keskuksen navettatiimin kanssa miettiä kaikessa rauhassa eri toteuttamisvaihtoehtoja. Hyödyt ovat näkyneet myös rakennustöiden etenemisenä etuajassa.

Monen samanaikaisen asian toteutuminen mahdollisti Hannu Hämäläisen Maitomeri oy:lle uuden ja ison pihattonavetan rakentamisen. Jo aiemminkin pienempi laajennus olisi ollut toteutettavissa, mutta hänen mukaansa sellaiseen investoiminen ja velan ottaminen ei olisi paljoakaan lisännyt tilan tuotantoa.

”Vuoden 2022 lopulla sitten selvisi, että saatavilla olisi ensimmäisen kerran niin paljon peltoa, että huomattava investointi olisi mahdollista. Toinen merkittävä tekijä oli, että tiedossa on jatkaja”, hän perustelee.

”Investointia helpottaa lisäksi, kun pääsen tässä taloudellisesti puhtaalta pöydältä liikkeelle.”

Yksi ratkaiseva tekijä uuden pihaton rakentamiseksi oli tekninen. Navetassa käytössä ollut automaattinen ruokintajärjestelmä alkoi tulla tiensä päähän eikä uuteen ruokintajärjestelmään investoiminen vanhassa navetassa tuntunut järkevältä.

”Kun kaikki tekijät olivat suotuisassa asennossa uuden navetan rakentamiseksi, tein vuoden 2022 lokakuussa päätöksen toteuttaa sen”, Hämäläinen muistaa tarkasti tuon merkkipaalun.

Maitomeri Oy:n maitoyrittäjälle Hannu Hämäläiselle navettapiirustukset ovat tulleet tutuiksi vuoden aikana. Kun navetan suunnittelu aloitettiin ajoissa, suunnitelmia ja erilaisia pohjavaihtoehtoja on voitu pyöritellä rauhassa sen parhaan mahdollisen pohjaratkaisun saamiseksi.

Pohjaratkaisuja haettiin NHK:n tiimin kanssa

Sen jälkeen, kun päätös uuden navetan rakentamisesta oli tehty, Hämäläinen otti melko nopeasti yhteyttä NHK-Keskukseen. Sen navettatiimin kanssa alettiin miettiä Robora-pihattopaketin pohjaratkaisuvaihtoehtoja.

Yhdessä navetan rakentamisesta vastaavan paikallisen rakennusliikkeen kanssa pyydettiin kuitenkin yksittäiset tarjoukset paketin eri osista kilpailutusta ja hintaneuvotteluja varten.

”Kun alkoi näyttää siltä, että pääsemme kauppoihin NHK:n kanssa, oli helppo tarkentaa suunnittelua, jotta he pääsivät tekemään lopullisia piirustuksia”, Hämäläinen korostaa.

Vaikka suunnittelemaan päästiin yli vuosi etukäteen, lopulliset kaupat Robora-pihattokokonaisuudesta voitiin tehdä vasta vuodenvaihteessa 2023/2024 ympäristöluvan varmistuttua. Ympäristöluvan saanti viivästyi elokuusta marraskuuhun kunnan kokousaikataulujen vuoksi.

Robora-rakennuspaketti tulee käytännössä kokonaan NHK:n kautta. Sen lisäksi Hämäläinen on hankkinut osan rakennustarvikkeista kuten laakasiilot suorina toimituksina itse kilpailuttamalla.

3+3-pohjaratkaisussa navettaan tulee keskelle ruokintakäytävä. Hannu Hämäläisen osoittamaan paikkaan tulee yksi Lelyn A5-lypsyrobotti ja käytävän toiselle puolelle vierekkäin kaksi robottia.

Paras tekniikka helpottamaan työtä

Maitomeri oy:n investoima Robora-pihatto on 239-paikkainen. Sinne tulee kolme Lely A5 Astronaut -lypsyrobottia, Lely Vector-ruokintajärjestelmä sekä Spinderin pihattokalusteet parsipeteineen.

Kun navetasta saadaan riittävän iso, se mahdollistaa myös työntekijöiden palkkaamiseen, ja kehittynyt tekniikka helpottaa niin heidän kuin Hämäläisenkin työtä.

”Silloin oma toimenkuvanikin muuttuu, kun en ole niin sidottu tuotantoon. Vapaa-aika on ollut minulle tähänkin asti tärkeää, sillä vähintään yksi viikonloppu on oltava kuukaudessa vapaa ja vuodessa on voitava pitää pidempiä lomia”, hän korostaa.

Hämäläinen sanoo omaksuneensa jo aikanaan vieraalla töissä ollessaan vapaa-ajan merkityksen. Lasten harrastusten myötä sen tärkeys on vielä korostunut. ”Kun voi olla mukana niissä, saa siitä elämyksiä ja kokemuksia, jotta jaksaa taas tehdä omaa työtään.”

Nykyisessä, nuorkarjalle saneerattavassa pihattonavetassa on 72 parsipaikkaa ja Lelyn A3-robotti. Vuonna 2001 tilan vanhemmiltaan ostanut Hämäläinen on laajentanut ja uusinut navettaa pariinkin otteeseen.

”Vuonna 2002 muutin pihaton 58-paikkaiseksi ja siihen tuli lypsyasema. Vuonna 2009 lypsyasema sitten vaihtui robottiin, ja pienillä muutostöillä parsimäärä saatiin kasvatettua.”

Maitomeri oy:n 3+3-pohjaratkaisun Robora-pihaton rakennustyöt ovat edenneet aikataulustaan edellä. Anturat valettiin toukokuun alussa ja katto voitiin asentaa jo kuukautta myöhemmin.

Vaihtoehtoja sai miettiä rauhassa

Hannu Hämäläinen pitää ensiarvoisen tärkeänä, että uuden navetan suunnittelu aloitettiin ajoissa. Aikaa jäi riittävästi hankintojen kilpailutukselle, ja sekä hän, että NHK:n navettatiimi saivat kaikessa rauhassa miettiä eri vaihtoehtoja.

Aikaisella suunnittelulla oli myös käytännön merkitystä, kun navetan pohjaratkaisua jouduttiinkin muuttamaan.

”Alunperin suunnitelmissa oli tehdä pihatosta 6-rivinen, jossa ruokintapöydät ovat laidoilla. Sitten tuli tieto metsäkatoasetuksesta enkä uskaltanut ottaa riskiä ja tehdä navettaa metsänpohjalle.”

”Jouduimme muuttamaan navetan paikkaa ja samalla kaventamaan sitä 3+3-pohjaiseksi, jossa ruokintapöytä on keskellä.”

Navetan suunnitteluvaiheessa on ollut aikaa vertailla etenkin eri pohjaratkaisujen toiminnallisuutta eli ihmisten liikkumista ja eläinliikennettä. Matkan varrella on luonnollisesti tehty myös tarvittavia pikkuviilauksia.

”Suunnittelun tärkeimpänä tavoitteena on ollut käytännöllinen ja helppohoitoinen navetta, jossa on minimoitu turhat työvaiheet ja joka on hyvä eläimille”, hän tiivistää.

Maidontuottaja Hannu Hämäläinen on tyytyväinen ajoissa aloitettuun suunnitteluun, koska siitä on ollut hyötyä rakennusaikanakin: toimitukset on voitu aikatauluttaa etukäteen ja tavaraa on tullut etupainotteisesti tontille.

Tavarantoimitukset helppo aikatauluttaa

Uusi navetta on pelkästään lypsylehmille. Sinne ei tule yhtään vasikkakarsinaa, kun vanha navetta saneerataan nuorkarjalle eikä myöskään toimistoja tai hoitohuoneita. Roboteista kaksi on vierekkäin ja kolmas käytävän toisella puolella, jossa on myös vic-ryhmä.

”Jokainen lehmä vic-lehmiä lukuun ottamatta pääsee kaikille roboteille. Robottien saatavuus on lehmille helppo, koska ruokintapöytä on päädystä kuusi metriä auki”, Hämäläinen esittelee.

Hänen mukaansa 3+3-pohjaratkaisu on tehokas myös siksi, ettei ruokintarobotille tule siinä ylimääräistä liikkumista. Pohjaratkaisuun on sijoitettu myös varaus neljännelle robotille.

Projekti on hyvässä vauhdissa: anturat päästiin valamaan 6. toukokuuta, ja pian sen jälkeen nousivat pilarit, liimapalkit toukokuun puolivälissä, seinäelementit kuun lopussa ja katto kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Navetan käyttöönotto on suunniteltu lokakuun loppuun.

Hämäläinen kiitteleekin, että pitkä suunnitteluaika on auttanut myös itse rakentamisessa, ja rakennustyöt ovatkin edellä aikataulustaan. Eri vaiheet on voitu aikatauluttaa ja sopia sen mukaan toimitukset hyvissä ajoin etupainotteisesti tontille.

”On ollut helppo rakentaa, kun ei ole tarvinnut jäädä ihmettelemään, onko tavaraa ja mitä tehdään. Iso kiitos Rakennustyö Jarno Talvela oy:lle ja NHK:lle, että työmaalla homma on sujunut tosi hyvin.”

Seuraamme juttusarjassa Maitomeri oy:n navetan valmistumista tänä kesänä. Seuraavaksi esittelemme navetan toimintaa eli sinne tulevien eläinten olosuhteita sekä teknisiä ratkaisuja lypsyyn, ruokintaan ja lannanpoistoon.