Paalien muovisidonnan 3 tärkeintä hyötyä

Rehun paalauksessa on perinteisesti käytetty verkkosidontaa, mutta viime vuosina myös paalien muovisidonta on saanut enemmän jalansijaa. Pyöröpaalien sidonta muovilla on todettu yhä toimivammaksi erityisesti säilörehun paalauksessa, ja työkonevalmistajat ovatkin tehneet uusilla ominaisuuksilla muovisidonnan mahdolliseksi myös muuttuvakammioisilla paalaimilla.

Mitkä ovat pyöröpaalien muovisidonnan tärkeimmät hyödyt?

Paalien muovisidonnan etuja on todettu esimerkiksi rehun säilyvyydessä, paalien kestävyydessä ja paalauksen tehokkuudessa.

Tulevaa rehuntekokautta varten kokosimmekin yhteen paalien muovisidonnan kolme tärkeintä hyötyä.

1. Paalien pinta on tehokkaasti suojattu

Paaleissa ulkokehä ja kulmat joutuvat suurimmalle rasitukselle esimerkiksi paalipihdeillä käsiteltäessä ja peltoon pudottaessa kun taas päätyihin kohdistuu yleensä vähemmän rasitusta. Muovisidonnalla onkin mahdollista kohdistaa suojausta juuri sinne minne sitä tarvitaan eli erityistä rasitusta vaativiin kohtiin, kuten ulkokehälle. Näin päätyihin ei turhaan kerry useampia muovikerroksia eikä kallista muovia kuluteta turhaan.

Lisäksi muovisidontaa käyttämällä voidaan esimerkiksi oljille paalata kestävä sääsuoja.

2. Rehulla on parempi säilyvyys muovipaaleissa

Muovisidonnalla paali saadaan sidottua tiukemmaksi kuin verkkosidonnalla. Muovisidonta jättää siis paalin sisälle vähemmän ilmaa, millä estetään rehun pilaantuminen.

3. Muovipaalien avaaminen ja jätteiden lajittelu on sujuvampaa

Jäisien paalien avaaminen on helpompaa, kun paalit on sidottu muovilla. Lisäksi avaaminen sujuvoittuu kun käärintämuovi ja sidontamuovi voidaan hävittää samaan paikkaan, joten niitä ei tarvitse erikseen erotella.

Muuttuvakammioinen yhdistelmäpaalain muovisidontakoneena

Muovisidontakoneisiin on panostanut viime vuosina esimerkiksi PÖTTINGER, joka on tuonut markkinoille IMPRESS-paalaimen. Rehunpaalausajat ja -materiaalit vaihtelevat jokaisessa maassa, joten muuttuvakammioista yhdistelmäpaalainta on testattu erittäin toimivaksi myös Suomen olosuhteissa ja rehunpaalaustavoissa.

 

Keskustele kanssamme tai pyydä tarjous

Tutustu rehunteon ja -korjuun koneisiin