Suomen ensimmäinen Lely Dairy XL -tila tavoittelee korkeampaa tuotosta ja keskipoikimakerran nousua

 

Jalasjärveläisen Viinamäen Farmi Oy:n uusi lypsyrobottipihatto valmistui vuonna 2020. Tällä hetkellä tilalla lypsää yhteensä yhdeksän Lely Astronaut -lypsyrobottia. Kyseessä on Suomen ensimmäinen Lely Dairy XL -tila.

Uudessa pihatossa lähdettiin tavoittelemaan paitsi korkeampaa tuotosta ja keskipoikimakerran nousua, myös huippuolosuhteita sekä työntekijöille että eläimille. Yrittäjä Timo Viinamäki on suunnitellut pihaton yhdessä NHK:n Robora-suunnittelutiimin kanssa, ja lisäksi mukana oli Lelyn suuriin navettakokonaisuuksiin keskittyvä Lely Dairy XL -tiimi.

Pituudeltaan 151-metrinen ja leveydeltään 33-metrinen navetta pitää sisällään 480 lypsypaikkaa sekä hoiva- ja käsittelyalueet. Ison navetan viereen rakennettiin myös poikima- ja vasikkahalli, jonka yhteydessä sijaitsevat tekniset tilat.

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – myös navetan rakentamisessa

Hyvän suunnittelun merkitys korostui rakennusprojektissa. Timo Viinamäki teki paljon yhteistyötä Robora-suunnittelutiimin kanssa, ja ideoita haettiin ulkomailta asti. Italian-matkalta tarttui mukaan ajatus ruokintakäytävien leventämisestä. Lisäksi oli selvää, että uuteen navettaan tulisi visiiriseinät. Molemmat ratkaisut ovat osoittautuneet käytännössä tehokkaiksi navetan sisäisen logistiikan kannalta.

Pihaton rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 lopulla. Runkotoimitus ja katto tulivat NHK:n kautta ja muut työt tehtiin Viinamäen Farmin omalla rakennusporukalla. Rakentamisen aikana Timo hoiti tuotantoa kolmella robotilla ja osallistui samalla itse rakentamiseen. Miten yrittäjällä oikein riitti aika kaikkeen? Timo Viinamäki kertoo:

 ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Yritän saada asioita omassa mielessäni hyvin ajoissa selväksi. Tavarantoimitukset ja kilpailutukset hoidettiin monta kuukautta etuajassa, minkä ansiosta aikaa piisasi. Jos asioiden miettiminen ja tavaran tilaaminen jää viime tippaan, rakennusmiehetkin joutuvat tällöin odottamaan ja se vasta kallista onkin.”
Timo Viinamäki

Pihatto valmistui maaliskuussa vuonna 2020. Hyvällä suunnittelulla parsipaikan hinta saatiin verrattain edulliseksi. Uusi pihatto on tarkoitettu pelkästään lypsylehmille, mikä myös laski rakennuksen kustannuksia. Vanhat poikimatilat saneerattiin vasikoille ja vanhasta, ahtaaksi käyneestä navetasta tuli hiehonavetta. Umpilehmät ovat omassa rakennuksessaan ja tulevat poikimaan hoivarobotin läheisyyteen. Tulevaisuudessa suunnitteilla on vielä poikimaosaston laajentaminen.

 

Tärkeimmät toiminnot navetan keskellä

Ape jaetaan eläimille vaunulla kolme kertaa päivässä. Lannanpoistojärjestelmänä pihatossa on slalom-lannanpoisto Landian pumpuilla, ja lattiat puhdistuvat kahdella Lely Discovery -pihatonpuhdistusrobotilla.

Navetan tärkeimmät toiminnot sijaitsevat kaikki rakennuksen keskellä. ”Suunnitteluperiaatteena oli, että piirretään ympyrä, jonka sisälle sijoitetaan tärkeimmät ja toimintaan lisäarvoa tuottavat työt. Robottien vahtimiset, erottelukarsinat, sairaskarsinat, toimisto ja varaosat ovat kaikki ympyrän sisällä. Näin pystytään tekemään muita töitä samalla, kun vahditaan robottia. Tällä on saatu aikaan hyvä tehokkuus”, Timo kertoo.

 

 

Ryhmittely luo navetan harmoniaa

Eläinten hyvinvointiin panostetaan Viinamäen Farmilla muun muassa käytäväleveyden ja vapaan lehmäliikenteen avulla. Eläimillä on ulkoilumahdollisuus jaloittelutarhoissa niin kesällä kuin talvella.

Huomiota herättävää uudessa navetassa on sen hiljaisuus ja rauhallinen tunnelma. Timo Viinamäki kertoo tavoittelevansa navetan harmoniaa, jonka ansiosta lehmillä on rauhalliset oltavat ja ihmisellä hyvä työskennellä.

”Kun ihminen kulkee navetassa, lehmät eivät reagoi oikeastaan mitenkään. Ne saattavat toki tulla haistelemaan, mutta niillä ei ole esimerkiksi pelkotiloja. Lehmät ovat rauhallisia käsitellä ja ne kulkevat rauhallisesti navetassa. Osa syö, osa makaa, osa menee robotille.”
Timo Viinamäki

Harmonian puuttuessa lehmät parveilisivat liiaksi esimerkiksi robottien edessä häiriten lypsyliikennettä. Uudessa navetassa esimerkiksi ensikot ja vanhat lehmät on ryhmitelty omiin tiloihin, eikä laumoissa kulkemisen ongelmia tai lehmäryhmien välisiä kohtaamisia synny.

Tavoitteena tuotoksen nostaminen huipputasolle

Robottilypsyyn tilalla siirryttiin vuonna 2010 kolmen Lely-robotin voimin. Uudessa pihattorakennuksessa lehmien lypsystä huolehtii kuusi Lely Astronaut A5- ja kaksi A4-lypsyrobottia. Yhdeksäs robotti toimii viereisessä apurakennuksessa hoivarobottina lypsäen vastapoikineet lehmät.

Tuotanto käynnistettiin uudessa rakennuksessa huhtikuussa 2020, minkä jälkeen tilan eläinmäärä lähes tuplaantui puolentoista vuoden aikana. Alkuun navetta täytettiin ensikoilla ja ostolehmillä. Tuotos on ollut alusta pitäen noin 11 000 kilogrammaa. ”Odottavin mielin tässä ollaan, kun ensikot poikivat toisen kerran”, Timo kertoo.

Katsaus menneeseen ja tulevaan vuoteen

Vuosi 2021 sujui tilalla suunnitelmien mukaan. Tunnusluvut nousivat takaisin sille tasolle, jolla ne olivat vanhassa kolmen robotin navetassa. ”Se on mielestäni hyvä suoritus, kun ottaa huomioon, että ensikoita ja ostoeläimiä on yli puolet karjasta ja navetta tuli täyteen jo tammikuussa”, Timo toteaa.

Eläinten käsittely on saatu hyvälle tasolle, ja etenkin syväparsien säädöt ovat kunnossa: lehmät käyvät hyvin makuulle ja märehtivät parsissa pitkään. Yrittäjä kokee pihaton pohjaratkaisun edelleen toimivaksi.

”Mitään en muuttaisi vieläkään.”
Timo Viinamäki

Vuonna 2022 toiveissa on keskipoikimakerran nousu, ja luku on alkanutkin jo hivuta ylöspäin.

Viinamäen Farmilla kehitys ei pysähdy, ja isännällä on mielessään jo uusia ideoita poikimaosaston kehittämiseksi lähivuosina.

 


Kiinnostuitko Robora -pihattokonseptista? Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme auttavat löytämään juuri sinun tilallesi sopivan rakennusratkaisun.

Tuotteemme navettaan