Lely Astronaut A5 on varmatoiminen ja helposti huollettava lypsyrobotti myös huollon näkökulmasta

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti lanseerattiin keväällä 2018, josta lähtien myös huollon tuotetukitiimin Lely-tuotespesialisti Pasi Oravainen on työskennellyt mallin parissa. Tuotetukitiimi on NHK:n sisäinen lypsyrobottihuoltajia ja tilaneuvojia palveleva helpdesk, jonka kokeneet ja koulutetut asiantuntijat ovat valmiudessa auttamaan kiperimmissäkin kysymyksissä ympäri vuorokauden.

Lely Astronaut A5 -robotin huoltojen aikana lypsykatkot pysyvät minimissä

A5-robotin ominaisuuksista on ehtinyt muodostua Pasille varsin kattava kuva 3,5 vuoden aikana. ”A5-robotti on toimintavarmuudeltaan oikeasti edistynein robottiversio, jonka tuotekehityksessä on osattu reagoida ja löytää ratkaisuja aiempien mallien kehityskohteisiin”, Pasi kertoo.

”A5-robotin tuotekehityksessä on otettu hienosti huomioon myös huoltotyön helppous ja nopeus. Lisäksi osa huoltotoimenpiteistä voidaan suorittaa robotin lypsäessä. Näin lypsykatkot saadaan pidettyä minimissä. Tyypillisesti robotti seisoo määräaikaishuollon aikana vain 90 minuuttia”, Pasi sanoo.

Energiatehokas lypsyrobotti – pienempi sähkölasku

Lely Astronaut A5 on lunastanut lupauksensa energiatehokkuuden ja nopeuden sekä eläin- ja käyttäjäystävällisyyden lähtökohdista myös huollon näkökulmasta tarkasteltuna. ”Kun käyn asiakkaiden luona kouluttamassa, nousee usein esille ilmankulutuksen vähäisyys ja robotin hiljaisuus sekä käsivarren liikkeiden nopeus. Tämä konkretisoituu tiloille myös pienempänä sähkölaskuna”, Pasi kertoo.

Robotin tuottama tieto auttaa huollon ennakoinnissa

Robotti tuottaa jatkuvasti tietoa Lelyn palvelinjärjestelmään huollon hyödynnettäväksi ja analysoitavaksi. Tietoa saadaan esimerkiksi robotin kriittisistä hälytyksistä ja pesujärjestelmän tai kiinnityksen toiminnasta. ”Robotin toimintaa analysoivat kehittyneet ohjelmistot ja sovellukset. Huollon tukisovellus auttaa ennakoimaan huoltotoimenpiteitä, ja sen tarjoamat tiedot linkittyvät myös määräaikaishuoltojen seurantaan. Erityisen hyvin tukisovellus toimii vian selvityksen aputyökaluna. Usein tiedoista käy ilmi syy-seuraussuhteita; esimerkiksi vedinkuppien pesu ei onnistu, jos vedenvirtaus on matala”, Pasi toteaa.

Tuotetukea, neuvontaa ja koulutusta 19 vuoden kokemuksella robottilypsystä

Pasin vastuulla on tuotetuen lisäksi myös huoltoasentajien ja asiakkaiden neuvontaa ja koulutusta sekä suuriin pihattokokonaisuuksiin laitesuunnittelua tarjoavan Lely XL -tiimin vetäminen. Pasille on kertynyt valtavasti kokemusta robottilypsystä jo 19 vuoden ajalta. Hänen erityisosaamistaan ovat lypsytekniikka ja maidon laatu sekä robotin lypsynaikaista toimintaa kartoittavat VaDia-mittaukset.

 ”Koulutuksissa robottiasiakkaat saattavat kysyä joistain hyvinkin spesifeistä asioista tai laajemmista kokonaisuuksista ja asioiden syy-yhteyksistä, kuten karjan utareterveyden yhteydestä lypsykäyttäytymiseen”, Pasi kertoo.

Sertifioitua huoltopalvelua ympäri Suomen

Kaikilla A5-asiakkailla on robotillaan huoltosopimus, joka sisältää huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot neljän kuukauden välein osineen, matkoineen ja töineen sekä ohjelmistopäivystykset ja 24 tuntia vuorokaudessa palvelevan vikapäivystyksen. NHK:n lypsyrobottihuolto toimii maanlaajuisesti 13 huoltoalueella, ja päivystysvalmiudessa on jatkuvasti vähintään 10 asentajaa ympäri Suomen. Huollossa työskentelee noin 65 huoltoasentajaa, jotka kaikki ovat suorittaneet Lelyn sertifiointikoulutuksen. Pääosin tukipyynnöt pystytään hoitamaan puhelimitse, mutta tarvittaessa asentajat lähtevät myös paikan päälle.

 


 

Kiinnostuitko A5-lypsyrobotista?

Ota yhteyttä, niin asiantuntevat myyjämme auttavat sinua luomaan oman tilasi onnistumistarinan.

Tuotteemme navettaan