Aloitettuaan tilanpidon vuonna 1996 sysmäläinen yrittäjäpariskunta Antti Saarinen ja Jaana Kekkonen ovat tehneet huikean kehitystyön 15 lypsylehmän ja 20 hehtaarin tilasta kahden osakeyhtiömuotoisen maitotilan ja 300 lypsylehmän toiminnaksi. Uusiin tilaisuuksiin on tartuttu silloin, kun niitä on tullut eteen.

  • Maitorenki Oy (osakeyhtiönä vuodesta 2018), Sysmä
    • Navetan laajennus 2021, 3 + 3, Lely A5 -robotit x 3 kpl
  • Pirttikallio Oy (osakeyhtiö perustettu vuonna 2016), Sysmä
    • Robora-pihatto 2022, 3 + 3, Lely Astronaut A5 -lypsyrobotit x 2 kpl
  • Antti Saarinen ja Jaana Kekkonen, Veeti-poika töissä tilalla, Viivi-tytär auttaa viikonloppuisin. Lisäksi neljä palkattua työntekijää
  • Maidontuotanto (sopimus Satamaidon kanssa) ja lihantuotanto sekä pienimuotoista urakointia.

 

Jaana Kekkonen Pirttikallion navetassa.
Jaana Kekkonen Pirttikallion navetassa.

Perheyritys Maitorenki Oy toimii alkujaan Antin vanhempien 70-luvulla ostamalla tilalla Sysmän Nuoramoisissa. Vuonna 2007 Antti ja Jaana rakensivat sinne uuden pihaton ja siirtyivät asemalypsystä robottilypsyyn kahdella Lely Astronaut A3 -robotilla. Nuorkarja, tilalla kasvavat sonnit ja hiehot jäivät vanhaan navettaan.

Maitorengin robottipihattoon tehtiin pituussuuntainen laajennus vuonna 2021, jolloin sinne rakennettiin umpilehmille oma osasto ja lisää parsipaikkoja yhden robotillisen verran. Samalla vaihdettiin alkuperäiset robotit uudempiin A5-malleihin ja hankittiin yksi A5-robotti lisää. Vanhan navetan laajennuksen toteutti NHK-Keskus.

”Kilpailutimme muitakin yrityksiä, mutta valinnan ratkaisi meillä jo ennestään ollut luottamus NHK:hon”, Antti kertoo.

Pirttikallion maitotilan osto

Mahdollisuus ostaa lähistöllä lopettamassa ollut Pirttikallion tila tarjoutui vuonna 2015. ”Ostopäätös oli selkeä. Pystymme esimerkiksi tekemään samoilla koneilla molempien tilojen peltotyöt”, Antti kertoo.

Pirttikallion tilalla oli ennestään yksi ensimmäisistä Suomeen valmistuneista Roboroista. Ensi töikseen Antti ja Jaana vaihtoivat siellä lypsäneen Lely A2 -robotin käytettyyn Lely Asronaut A3-robottiin ja palkkasivat navettaan työvoimaa.

Vanhan Robora-pihaton viereen he rakensivat uuden kahden A5-robotin Robora-navetan vuonna 2022. ”Vanhemmasta Roborasta ei olisi enää saanut kunnolla toimivaa maidontuotantoon, mutta se kunnostettiin nuorkarjalle”, Jaana kertoo.

”Vanhan Robora-pihaton muunneltavuus oli positiivinen yllätys. Vaikka se on aikansa tuotos, siinä on toimivat mitoitukset, katto on kokea, runko kunnossa ja pressukermikatto on ollut yllättävän vahva”, Jaana kertoo.

Kennoikkuna Robora-navetassa.
17 vuotta navettojen valmistumisen välissä näkyy muun muassa uuden navetan valoisuutena, seinän avattavina kennoikkunoina (kuvassa), parempana ilmanvaihtona ja runsaampana tilana.

Mahdollisimman paljon maitoa meijeriin

Antilla ja Jaanalla on tavoitteena lähettää tiloiltaan meijeriin mahdollisimman paljon maitoa. Maitorengin holsteinkarjan keskimaito ollut 11 500 kg. ”Laajennuksen jälkeen karjaa on lisätty omista hiehoistamme”, Jaana toteaa.

Pirttikallion puoliksi holstein- ja puoliksi ay-karjan keskituotos on 10 300 kg. ”Pirttikallio on vasta täyttövaiheessa, emme ole vielä poistaneet lehmiä”, Jaana sanoo.

Kahden tilan maidontuotanto työllistää yrittäjäpariskunnan lisäksi heidän alalle opiskelevan poikansa Veetin, ja lisäksi neljä palkattua työntekijää. Mustialassa alalle opiskeleva Viivi-tytär auttaa tilalla viikonloppuisin. Jaana hoitaa Maitorengin lehmät, myös siemennykset ja sorkat, Antin ja Veetin vastuulla on ruokinta ja peltotyöt. ”Pirttikallion navetassa on karjanhoitaja. Itse käymme paikalla lähinnä tekemässä pieniä hommia ja tarkastamassa, että kaikki on kunnossa. Meillä on navettaan myös kamerayhteys”, Antti kertoo.

Hyväksi todetut ratkaisut käyttöön molemmilla maitotiloilla

Sekä Maitorengin laajennuksessa että Pirttikallion uudessa navetassa on päädytty kokemuksen kautta hyväksi havaittuihin ratkaisuihin. Molemmissa on kolme parsiriviä puolillaan ja keskellä seosrehua jakava kiskoruokkija. Pirttikalliossa rehu sekoitetaan Strautmannin kiinteillä apesekoittimilla. Säilörehu tehdään omilta pelloilta, mukaan sekoitetaan viljaa, rypsiä ja kivennäistä. Houkutusrehu tarjotaan roboteilta. Molemmissa navetoissa lattioiden puhdistuksesta huolehtivat Lely Discoveryt.

Pihattojen laajennuksen ja rakentamisen lisäksi yrittäjillä on pyörinyt rakennusprojekteja noin kolmen vuoden välein, kun Maitorengin tontille on rakennettu talo, konehalli ja lämpökeskus. Sysmän vuoden 2022 yrittäjiksikin valittu pariskunta on onnistunut kasvattamaan toimintaa tarttumalla tilaisuuksiin, silloin kun niitä on ollut saatavilla. ”Alueella ei ole paljon peltoja, ja niiden sijainneissa on hajontaa, joten olemme saaneet hankittua peltoja pikkuhiljaa, kun niitä on ollut saatavilla kohtuullisen matkan säteellä”, Antti sanoo.

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti Pirttikalliossa.
Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti Pirttikalliossa.

Suunnitteletko uutta pihattoa? Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilallesi sopiva vaihtoehto!

Lue lisää navettarakentamisesta ja Robora-pihatoista