Hyvä hygienia on yksi onnistuneen lypsyn perusehdoista. Astronaut-lypsyrobotti puhdistetaan useita kertoja vuorokaudessa, mikä on tärkeää tuotetun maidon laadun kannalta. Maidon laadun parantamisen lisäksi puhdistaminen pidentää Astronaut-robotin käyttöikää, tukee hyvää lypsyprosessia sekä eläinten terveyttä.

Suomeksi tekstitetyllä videolla Lelyn kemikaalitestausinsinööri Nienke van der Meijden kertoo maitohygieniasta ja lypsylaitteiston puhdistuksen periaatteista.

Puhdistusperiaatteet

Laitteiston säännöllinen puhdistaminen on ennaltaehkäisevä toimi, jolla lypsyrobotin toimintakunto ja maidon laatu sekä eläinten terveys pidetään optimaalisina.

Puhdistuksessa poistetaan orgaanisia ja/tai epäorgaanisia epäpuhtauksia, jotka ovat jäämiä maidosta ja vedestä. Jos puhdistusta ei tehdä kunnolla, tällaiset jäämät muodostavat ihanteelliset olosuhteet bakteerien kasvulle.

Maidon jälkeensä jättämissä orgaanisissa jäämissä on rasvaa, sokeria ja proteiineja, jotka tarttuvat vedinkumien, letkujen ja putkien pinnalle heikentäen niiden joustavuutta ja lyhentäen niiden käyttöikää. 

Haitalliset bakteerit tihutöissään

Seurauksena laiminlyödystä tai heikosti toteutetusta laitteiston puhdistuksesta voi kehittyä bakteerien suuri määrä (Bacterial Count eli BC) maidossa ja jopa maidon pilaantuminen. Lisäksi epäpuhtauksien kertyminen heikentää laitteen toimintaa.

Epäpuhtaudet lisäävät myös korroosion sekä venttiilien ja anturien vikaantumisen riskiä. Myös lypsyprosessin aikana tehdyt päätökset ja raportit Horizonissa perustuvat antureiden tarkkuuteen, joten jotta tiedot olisivat luotettavia, maidonlaadunvalvontajärjestelmän (MQC) kaltaiset mittausjärjestelmät on puhdistettava kunnolla.

Maitoletkun bakteerikanta kasvaa hitaasti, mutta vakaasti. Suositus laitteiston kolmesta puhdistuskerrasta päivässä perustuu mikro-organismien kasvujaksoihin.

Erityyppiset puhdistusaineet erityyppisille epäpuhtauksille

Erityyppiset epäpuhtaudet edellyttävät erilaisten puhdistusaineiden käyttöä. Orgaanisten epäpuhtauksien poistamiseen tarvitaan emäksinen tuote (korkea pH). Epäorgaanisten epäpuhtauksien poistamiseen tarvitaan hapan tuote (alhainen pH).

Kaikki puhdistusaineet pohjautuvat emäksiseen tai happamaan ainesosaan yhdistettynä lisäaineisiin. Lisäaineet parantavat pääainesosan puhdistustehoa esimerkiksi tehostamalla epäpuhtauksien liukenemista veteen, estämällä kalkin kerrostumista tai estämällä korroosiota.

Puhdistusaineet yksinään eivät riitä lypsyjärjestelmän puhtaaksi saamiseen, vaan onnistuminen edellyttää myös muita parametreja. Nämä parametrit eivät poikkea esimerkiksi kotona tiskaamisesta!

Tehokas puhdistus edellyttää neljän tACT-parametrin täyttymistä.

tACT-parametri

Lelyllä puhdistusprosessin kuvaamisessa käytetään tACT-parametria. Tehokas puhdistus edellyttää neljän tACT-parametrin täyttämistä:

  1. Kemikaalit/puhdistusaineet
  2. Aika (puhdistuksen kesto)
  3. Puhdistustoiminto (kuuraus tai pyörrepuhdistus vedellä)
  4. Lämpötila

Näiden neljän parametrin välillä on oltava tasapaino. Jos toisen parametrin tehokkuutta pienennetään, toisen tehokkuutta on suurennettava. Tunnistatko tämän astioiden tiskaamisesta? Jos tiskaat astiat kylmällä vedellä, tiskaaminen voi kestää hieman pidempään. Toisaalta astianpesuaineen määrän lisääminen voi lyhentää tiskausaikaa.

Kunnollisessa puhdistuksessa vesi on toinen tärkeä elementti. Se muodostaa pyörteen, liuottaa kemikaalit ja siirtää lämmön järjestelmään. Vesi toteuttaa tACT-parametrit, joten riittävä määrä hyvälaatuista vettä on välttämätöntä tehokkaalle puhdistukselle.

Kaksi emäksistä puhdistusta sekä yksi happaman kemikaalin puhdistus estävät bakteerien yhä kiihtyvän kasvun laitteistossa.

Astronaut-lypsyrobotin puhdistus

Jotta lypsämiseen jää mahdollisimman paljon aikaa, puhdistusajan on oltava lyhyt, mutta sitäkin tehokkaampi. Sovellettujen tACT-parametrien osalta tämä tarkoittaa sitä, että vähintään yhden muista tACT-parametreista on korvattava lyhyt puhdistusaika. Sen vuoksi Lely on ottanut käyttöön puhdistuksen korkeissa lämpötiloissa, niin sanotun kuumapuhdistuksen.

Laitteiston puhdistukseen käytettävä aika voidaan pitää lyhyenä, mutta silti tehokkaana, kun käytetään korkeita lämpötiloja, tehokasta puhdistusainetta ja läpivirtausta.

Käytännössä lyhyt puhdistuaika tarkoittaa sitä, että vettä kuluu suhteellisen pieni määrä jokaisessa puhdistuksessa ja, että puhdistusliuoksen kontaktiaika on lyhyt verrattuna perinteiseen lypsyjärjestelmien puhdistukseen. Siksi Astronaut-robotin puhdistus käynnistyy tavallisesti 95/90 °C:ssa ja puhdistuksen on jatkuttava vähintään kaksi minuuttia 77 °C:n lämpötilassa (MQC-mitattu).

Tuotteet, joissa on esimerkiksi kloridia, rikkihappoa tai typpihappoa tai joiden silikaattipitoisuus on suuri, eivät sovellu kuumapuhdistukseen.

Kemikaalit vaikuttavat voimakkaammin korkeissa lämpötiloissa. Tuotteet, joissa on esimerkiksi kloridia, rikkihappoa tai typpihappoa tai joiden silikaattipitoisuus on suuri, eivät sovellu kuumapuhdistukseen. Jotta Astronaut-robotin ruostumattomat teräsosat (korroosio) ja kumiosat eivät vahingoitu puhdistuksen aikana, kuumapuhdistuksessa on tärkeää käyttää siihen soveltuvia puhdistusaineita.

Lelyn lyhyt ja tehokas kuumapuhdistus edellyttää siihen soveltuvia kemikaaleja

Lely on kehittänyt kaksi tuotetta erityisesti kuumapuhdistusta varten. Ne ovat Lely Astri Lin ja Lely Astri Cid. Astri Lin on emäksinen puhdistusaine, joka poistaa orgaaniset kerrostumat ja Astri Cid on hapan puhdistusaine, joka poistaa epäorgaaniset kerrostumat. Huomaa, että verkkokaupassamme Lely Consumables -tuotteet, eli esimerkiksi edellä mainitut pesuaineet, ovat vain rekisteröityneiden tuottaja-asiakkaiden tilattavissa.

Lisäaineet auttavat hallitsemaan vaihtelevia veden laatustandardeja. Suosittelemme tekemään puhdistuksen emäksisellä puhdistusaineella (Lely Astri Lin) kahdesti päivässä ja happamalla puhdistusaineella (Lely Astri Cid) kerran päivissä.

Suositus kolmesta puhdistuskerrasta päivässä perustuu kokemukseen ja mikro-organismien kasvujaksoon. Mikro-organismien määrä kasvaa eksponentiaalisesti kahdeksan tunnin jälkeen ja siksi järjestelmä on puhdistettava kahdeksan tunnin välein.

Lähde: Ruben Otten – Farm Management Support, lypsämisen ja jäähdyttämisen asiantuntija

Haluatko kysyä suoraan asiantuntijoiltamme?