NHK-Keskuksen ruokinnan suunnittelupalvelu auttaa saamaan kustannukset kuriin ja tuotoksen huippulukemiin

 

Nautatilojen tuottavuuden kulmakivi on onnistunut ruokinta. Sillä on vaikutusta rehukustannuksiin, eläinterveyteen ja tilan kannattavuuteen.

Hyvin tehty ruokinta edistää karjan hyvinvointia ja hyvinvoiva karja on tuottavaa.

 • Maitotiloilla ruokinnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi lypsylehmien toistuviin utaretulehduksiin, alkukauden ketoosiin, hapanpötsiin ja hedelmällisyysongelmiin.
 • Lihakarjatiloilla karja kasvaa nopeammin, kun eläimiä ruokitaan useammin niiden ravintotarpeet huomioivalla rehustuksella. Tämä lisää merkittävästi lihantuotantoa ja vähentää samalla kasvatuskustannuksia.

 

ruokintaneuvoja

Ammattitaitoiset ja kokeneet ruokintaneuvojat tietävät, taitavat ja välittävät

NHK:n ruokinnansuunnittelupalvelu tarjoaa keskusteluun pohjautuvaa ruokinnan suunnittelua, joka konkretisoituu eläinryhmäkohtaisissa ruokintasuunnitelmissa.

 • NHK:n ruokintaneuvojat tarkastelevat riippumattomasti reseptejä ja ostorehumääriä suhteutettuna tuotettuun maitomäärään. 
 • Ruokintaneuvojien tietotaitoa voivat hyödyntää kaikki ja kaikenlaisia ruokintatapoja käyttävät lypsykarja- ja lihanautatilat. 

 

Ruokintasuunnittelun perusta ovat aina analysoidut kotoisat rehut.

 

Ruokinnan suunnittelu automaattilypsynavettoihin

 • Automaattilypsytiloilla lehmien aktiivisuuden ja ruokinnan yhteisvaikutuksen ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi
 • Pitkällinen kokemus lypsykarjoista ja Lelyn tuotannonhallintaohjelmistoista tuovat osaamista toimia lypsyrobottiasiakkaiden tukena.

 

automaattilypsytila-ruokinta

 

Ruokinnan suunnittelu lihakarjatiloille

 • Lihakarjatilat voivat saavuttaa Lely Vector -automaattiruokinnalla suuria työnsäästöjä
 • Ruokintasuunnittelija suunnittelee tilan oman  karkearehun pohjalta parhaan kokonaisruokinnan
 • NHK:n ruokintaneuvoja on ylivertainen tuki Lely Vector -käyttäjien arjessa!

 

 

KESKUSTELE ASIANTUNTIJAN KANSSA

 

 

Ruokinnan suunnittelun hyödyt

Älykäs ruokinta maksaa itsensä takaisin

Ruokintasuunnitelman tuloksena on älykkäästi sekoitettu ja jaettu rehuseos. Lely Vector -järjestelmä mahdollistaa automaattiruokinnan. Nurmeen sijoitetut ostopanokset tulevat tarkasti hyödynnettyä, kun kotoisista rehuista on olemassa analyysit. Ruokintasuunnitelman avulla täydennetään ruokintaa optimaalisilla ostorehuilla. Terve eläin on tuottavin eläin.

Ruokinnan tarkastelu yhdessä ruokintaneuvojan kanssa synnyttää tietoa ruokinnan nykytilasta

Ruokintasuunnitelmalla kotoisat rehut valjastetaan karjalle mahdollisimman optimaaliseksi kokonaisruokinnaksi, jolloin yhteistyö on palkitsevaa molemmin puolin.

Tuotannonhallintaohjelmiston raporteista seurataan ruokinnan toteutumista käytännössä.

Automaattiruokinta ja ruokinnan optimointi pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi

Onnellinen ja hyvinvoiva lehmä on tuottava ja märehtii parhaan tuloksen. Ruokinnan optimoinnilla varmistetaan, että jo tehdyt ostopanokset tulee hyödynnettyä parhain mahdollisin keinoin.

ruokintaneuvoja-nhk

Miten karjan ruokintasuunnitelma tehdään?

Ruokintasuunnitelma aloitetaan alkukartoituksesta, jossa käydään läpi tilan olemassa olevat tiedot ja analyysit

 • tilan eläimistä ja ryhmittelystä
 • tilan kotoisten rehujen koostumuksesta,
 • ruokintatavasta,
 • viljelijän omista havainnoista ruokintaan liittyen.

 

Mitä ruokintasuunnitelma sisältää?

 • Ruokintasuunnitelma on tilalle yksilöllisesti laadittu, ruokittavien eläinryhmien tarpeet huomioiva laskelma.
 • Suunnitelma laaditaan aina eläinryhmäkohtaisesti.
 • Asiakas saa suunnitelman lisäksi yksilöllisen ohjauksen reseptin muutoksiin tilatasolla, eli niin kutsutun muunto-ohjeen.

terve-karja

Miten karjan ruokinnan tuloksia seurataan ja päivitetään suunnitelmaa? 

 • Ruokintaneuvoja on tilan tukena ruokintasuunnitelman käytäntöön viennissä.
 • Tuotannonhallintaohjelmiston raporteista seurataan ruokinnan toteutumista.
 • Ruokintasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Päivitys tehdään esimerkiksi silloin, kun säilörehusta otetaan uusi analyysi tai jos nuorkarjalle tarvitaan oma ruokintasuunnitelma.

 

Tilojen kokemusten mukaan ruokinnan tarkastelu yhdessä NHK:n ruokintaneuvojan kanssa on tuonut mukanaan vankan tiedon ruokinnan nykytilasta ja sen yhteydestä eläinten hyvinvointiin ja tuotokseen.

 

appeen-analysointi

 

Ruokinnan suunnittelupalvelun hinta

Ruokinnan suunnittelupalvelu perustuu vuosihinnoitteluun. NHK:n tilaneuvonnan asiakkaille palvelu tulee edullisemmaksi. Ota yhteyttä lomakkeella ja tiedustele palvelun hintaa!

 

Tilaa karjan ruokintasuunnitelma tai kysy lisätietoja

Mainitsethan viestissä, millaisesta ruokintasuunnitelmasta olet kiinnostunut.