Tässä artikkelisarjassa kerromme niistä näkökulmista, joiden pohjalta ensiluokkaiseen tuottavuuteen ja -käytettävyyteen tähtäävä Robora -navetta syntyy. Myöhemmissä artikkelisarjan osissa tarkastelemme muita Robora -navettaan liittyviä osa-alueita, kuten Robora -navetan kustannustehokkuutta, toiminnallisuutta sekä tuottavuutta.

Kaikki NHK:lta tilatut pihattosuunnitelmat tehdään arvojemme mukaisesti: suunnittelun päätavoitteena on aina loppuratkaisu, jossa eläinten hyvinvointi sekä navetan kustannustehokkuus ja toiminnallisuus yhdistyvät kokonaisuuteen, joka on tuottava ja täyttää tilan tarpeet myös pitkässä juoksussa.

Olipa kyseessä sitten toimeksianto robottisijoittelusta olemassa olevaan pihattoon, tai kokonaan uuden pihaton suunnittelu, varmistamme koko tiimin voimin, että lopputulos on arvojemme mukainen: järkevä, kustannustehokas ja tuottava kokonaisuus, jonka suunnittelussa ei ole unohdettu eläinten lajityypillistä käyttäytymistä.

Miten eläinten hyvinvointi otetaan huomioon suunnittelussa?  

Kun valitset NHK:n Robora -pihaton tiedät, että tilojen suunnittelussa on otettu huomioon paitsi eläintiloille asetetut vaatimukset ja standardit, myös eläinten luontaista, eli lajityypillistä käyttäytymistä tukevat ratkaisut, joissa koko lauman hyvinvointi toteutuu.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lehmä ei joudu laumastaan eroon lypsyllä ollessaan, ja mahtuu väistämään vahvempia eläimiä lypsylle mennessään ja lypsyltä poistuessaan.

Kaikille eläimille on riittävästi ruokintapöytätilaa, sekä esteettömät reitit juomapisteille ja parsiin. Suunnittelussa huomioidaan aina lisääntyvän makuuajan vaikutus maidontuotantoon ja sen maksimointiin.

Vapaa eläinliikenne, ilmanvaihto, lannanpoisto ja valaistus

Toteutamme suunnitelmat aina vapaan eläinliikenteen periaatteella, jossa olennaista on riittävän väljät robottien etualueet, välikäytävät sekä ympärikuljettavuus ilman umpikujia. Myös kaikki tämä tukee eläinten hyvinvointia, ja sitä kautta tuottavuutta.

Myös ilmanvaihto, lannanpoisto ja valaistus ovat keskeisessä roolissa, kun pihatosta halutaan saada eläinten hyvinvointia tukeva, tuottava kokonaisuus. Valon määrä ja oikein suunniteltu ja toteutettu ilmanvaihto ja lannanpoisto ovat oleellisesti lypsykiertoon ja maidontuotantoon vaikuttavia tekijöitä.

Nämä tekijät ovat kaikkein yksinkertaisinta huomioida uuden pihaton suunnitteluvaiheessa, mutta otamme ne huomioon myös muutoskohteissa. Palvelemme aina arvojemme mukaisesti:

Sananen suunnittelutiimistämme

Pihattosuunnittelu on NHK:lla tiimityötä, jonka osalta meillä on poikkeuksellisen hyvä synergiaetu. Suunnittelutiimimme on koottu Robora -osaston asiantuntijoista, neuvonta -organisaatiosta sekä Lely -lypsyrobottihuollon tuotespesialisteista, minkä lisäksi teemme jatkuvaa yhteistyötä NHK:n eri osastojen sekä tavarantoimittajien kanssa kehittääksemme suunnitteluun ensiluokkaisia ja kauaskantoisia ratkaisuja. 

Heräsikö kysymyksiä?

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä NHK:n Robora -pihattosuunnitteluun liittyen, älä epäröi jättää tiedustelua oheisen lomakkeen myötä. Artikkelisarjan seuraavassa osassa kerromme lisää ideologiasta Robora -ratkaisujen taustalla.