Tässä artikkelisarjassa kerromme niistä näkökulmista, joiden pohjalta ensiluokkaiseen tuottavuuteen ja -käytettävyyteen tähtäävä Robora -navetta syntyy.

Toteutamme pihattosuunnitelmat aina eläinten hyvinvointi sekä navetan kustannustehokkuus ja toiminnallisuus edellä. Nämä elementit ohjaavat ratkaisujamme, joista syntyy tuottava ja järkevä pihatto.

Olipa kyseessä sitten toimeksianto robottisijoittelusta olemassa olevaan pihattoon, tai kokonaan uuden pihaton suunnittelu, olemme käytettävissäsi.

Mitä toiminnallisuus tarkoittaa?

Toiminnallisuus tarkoittaa navettasuunnittelussamme sitä, millaista pihatossa on työskennellä ja kuinka eläimiä voidaan siirtää ja ohjata eri alueille toimenpiteitä, hoitoa tai lypsyä varten. Esimerkiksi:

  • Eläinten siirtäminen hoitokarsinoihin
  • Eläinten siirtäminen poikimakarsinoihin
  • Kiimaisten eläinten erottelu
  • Eläinten siirtäminen toimenpidekarsinaan
  • Vastapoikineiden eläinten lypsyllä käyttäminen
  • Alkulypsykauden eläinten ryhmittely
  • Umpeen laitettavien eläinten ryhmittely
  • Umpilehmien hallinnointi
  • Työntekijöiden liikkuminen eläintilaan, robottihuoneeseen ja hoitokarsinoihin hygienia huomioiden

Käytämme yksinkertaisia, tilatehokkaita ja käytännössä toimiviksi todettuja ratkaisuja, joiden avulla yksi henkilö kykenee siirtämään ja ohjaamaan eläimiä eri toimintoja varten.

Pohjakuvaa laadittaessa eri toiminnoille tehdään tarvittavat tilavaraukset ja lopullinen käytännön toteutus esitetään erillisessä kalustesuunnitelmassa. Huolellisesti ja kustannustehokkaasti tuotettu toiminnallinen suunnitelma voi jopa lisätä parsipaikkojen määrää, kun suunnitelmaa verrataan toisen suunnittelutoimiston vastaavaan pohjakuvaan.

Miten toiminnallisuus toteutetaan Robora -navettaa suunniteltaessa?

Panostamme toimivaan lypsykiertoon ja eläinten terveyteen, mikä vähentää eritystarkkailua vaativien eläinten määrä. Eläinten hoitoon ja siirtelyyn vaadittavat toiminnot toteutetaan pääasiassa aina kalusteratkaisuin ja lypsyrobotin automaattisella erottelulla, jolloin turhia kalusteita, portteja ja tilavarauksia ei tarvita.

Lypsyrobotin automaattisella erottelulla eläin pystytään ohjaamaan tyypillisesti kolmeen eri suuntaan: takaisin päälypsykiertoon, erotteluun (esimerkiksi hoitokarsinaan) tai takakiertoon (esimerkiksi erityistarkkailtavat eläimet).

Yksinkertaiset ratkaisut osoittautuvat usein kaikkein varmatoimisimmiksi ja sitä puoltaa myös kokemusvuotemme pihattosuunnittelun parista.

Ratkaisuja suunniteltaessa käytössämme on Lely -tehtaan tuki ja vahva osaaminen automaattilypsystä, eri laite- ja kalustevalmistajiemme tuote- ja suunnittelutuki sekä meidän omien osastojemme: tilaneuvonnan, huollon ja myynnin tuki; sekä kokemus yli kahdenkymmenen vuoden ajalta Suomessa.

Ratkaisumme ovat aina yhteensopiva olemassa oleville laitteille, kalusteille sekä rakenteille, joita myös edustamme.

Sananen suunnittelutiimistämme

Pihattosuunnittelu on tiimityötä, johon meillä NHK:lla on poikkeuksellisen hyvä synergiaetu. Suunnittelutiimimme on koottu Robora -osaston asiantuntijoista sekä Lely -lypsyrobottihuollon tuotespesialisteista, minkä lisäksi teemme jatkuvaa yhteistyötä NHK:n eri osastojen sekä tavarantoimittajien kanssa kehittääksemme suunnitteluun ensiluokkaisia ja kauaskantoisia ratkaisuja. 

NHK:n omat robottihuoltoasentajat kokevat päivittäin työssään pihatoissa käytännön tasolla minkälaiset ratkaisut toimivat sekä millaiset kulkureitit ovat arjessa käteviä ja turvallisia.

Hyödynnämme 75 -vuotta alalla toimineen kansainvälisen Lelyn tukea ja innovaatioita automaattilypsyn näkökulmasta. Käytettävissämme on Lelyn toiminnallinen suunnittelutuki ja alan tuorein teknologiatuntemus sekä näkymä tulevaisuuden ratkaisuihin.

Yhteistyökumppanimme hollantilainen kalustevalmistaja Spinder kehittää kalusteratkaisuja yhteistyössä kansainvälisten neuvontajärjestöjen kanssa. Sitä kautta käytössämme on myös alan viimeisimmän tiedon pohjalta kehitetyt eläinten hyvinvointia ja pihaton toiminnallisuutta parantavat kalusteratkaisut.

Heräsikö kysymyksiä?

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä NHK:n Robora -pihattosuunnitteluun liittyen, älä epäröi jättää tiedustelua oheisen lomakkeen myötä. Artikkelisarjan seuraavassa osassa kerromme lisää ideologiasta Robora -ratkaisujen taustalla.