Ari-Pekka ja Sirpa Toppilan lihakarjatilalla Nautatuuliassa otettiin toukokuun 2023 lopulla käyttöön uusi Lely Vector -ruokintajärjestelmä, johon kuuluu kaksi ruokinta- ja sekoitusrobottia. Itsenäisesti toimiva ruokintajärjestelmä ruokkii päivittäin 800 sonnia ja on olemassa olollaan luonut karjatilallisten arkeen toivottua joustoa samalla, kun se pitää rehun tasalaatuisena ja eläimet tyytyväisinä.

Toukokuun lopussa käyttöön otettu Lely Vector -automaattinen ruokintajärjestelmä on tuonut lihakarjatilan arkeen toivottua joustoa ja väljyyttä.

”Ruokintarobottien vaikutus työympäristöön on ollut positiivinen. Siitä lähtien, kun ruokintarobotit otettiin käyttöön, herätyskello on ollut pois päältä. Aamupuuron olen syönyt ensimmäisenä, ja vasta sitten lähtenyt navetalle.” Ari-Pekka Toppila summaa hymyillen. Uusien ruokintajärjestelyjen vaikutus lihatilan arkeen on ilmeinen.

”Siitä lähtien, kun ruokintarobotit otettiin käyttöön, herätyskello on ollut pois päältä.”

Lihakarjatila Nautatuulian kahdessa 2000 neliön lämminpihatossa kasvaa yhteensä 800 sonnia. Sonnit suhtautuivat uusiin Vector -ruokintarobotteihin, jotka nimettiin myöhemmin Verneriksi ja Pirkko-Liisaksi, hyvin heti ensikohtaamisesta alkaen. Kun ruokintarobotti saapui ensimmäistä kertaa navettaan, eläimet olivat uteliaita, mutta eivät lainkaan pelokkaita. Ne tottuivat Vernerin ja Pirkko-Liisan läsnäoloon nopeasti ja ovat jopa rauhoittuneet robottien aloitettua työssään. Enää navetalta ei kuulu ympärivuorokautista hälinää, vaan eläimet vaikuttavat tyytyväisemmiltä.

Ruokintarobottien käyttöönoton vaikutukset lihakarjatilan arkeen ovat ilmeiset. Eläimet ovat rauhoittuneet, ja isäntä ehtii syömään aamupuuron ennen navetalle menoa. Herätyskello on ollut robottien käyttöönotosta alkaen pois päältä.

Automaattisen ruokinnan hyödyt

Aiemmin eläinten ruokinta hoitui apevaunulla, jolla ruoka jaettiin kerran päivässä. Sen jälkeen apetta työnnettiin karjalle sekä iltapäivällä, että uudelleen illalla.

”Ruokintamenetelmä vaati päivittäin kolme käyntikertaa navettaan. Tuolloin ruokinta vei päivästä yhteensä 6–7 tuntia. Nykyisin eläinten päivittäinen hoito vie tunnin, minkä lisäksi rehukeittiö täytetään kahdesti viikossa, mikä vie kaksi tuntia aikaa. Olen pyrkinyt siihen, että rehukeittiö täytetään maanantaisin ja perjantaisin. Tavoitteena on, ettei viikonloppuisin täytyisi käydä navetalla, mikäli eläimet ovat terveinä. Ja siihen onkin aika mukavasti päästy – viikonloput ovat 30 vuoden jälkeen viimein vapaina.” Ari-Pekka toteaa tyytyväisenä.

”Viikonloput ovat 30 vuoden jälkeen viimein vapaina.”

Rehukahmari täyttää ruokintarobotit ja huolehtii samalla väsymättä seoksen tasalaatuisuudesta.

Työajan säästö on ilmeistä, mutta se ei ole ainoa automaattisen ruokintajärjestelmän mukanaan tuoma etu.

”Yksi automaattisen ruokinnan eduista on rehun tasalaatuisuus. Vaunupuolella rehussa on tahtonut näkyä jokaisen käden jälki – oli navetalla sitten vaimo, joku lapsista tai lomittaja. Nyt rehussa säilyy tasalaatuisuus ympäri vuoden, tai ainakin sen aikaa, kun aumassa riittää tavaraa.” Ari-Pekka täsmentää.

Lisäksi ruokintajärjestelmä on vähentänyt jo lähtökohtaisesti vaikeasti saatavilla olevan työvoiman tarvetta. ”Palkkakustannukset ovat vähäisiä, toki kustannus siirtyy nyt koneiden puolelle. Mutta kaiken kaikkiaan kustannus pieneni huomattavasti ja on nyt pienempi, mitä kustannus olisi, jos olisi työntekijä.”

Karjan automaattisen ruokinnan edut:
  • Työajan kutistuminen ja säästö työvoimassa
  • Rehun tasalaatuisuus
  • Tyytyväisemmät eläimet
Automaattisen ruokinnan etuina voidaan pitää työajan kutistumista ja säästöä työvoimassa, rehun tasalaatuisuutta sekä tyytyväisempiä eläimiä.

Automaattinen ruokinta käytännössä

Lely Vector -ruokintajärjestelmä huolehtii eläinten ruokinnasta ympäri vuorokauden. Robotit pudottavat 100 kg seosrehua karsinaa kohti aina, kun ne toteavat eläinten tarvitsevan lisää ruokaa.

Ruokintapöydän tilannetta arvioidakseen robotit mittailevat rehun määrää navetalla kulkiessaan ja lisäävät sitä, mikäli rehua on tarjolla alle 4 cm. Näin ollen eläimillä on aina tarjolla tuoretta rehua ja karkeasti laskettuna Vector tarjoileekin tuoreen rehun kuusi kertaa päivässä jokaista karsinaa kohti.

”Järjestelmän raporteista näkee, että eläimet syövät puolitoista kiloa enemmän kuiva-ainetta nyt, kuin vanhana aikana apevaunun kanssa. Tilanne vaikuttaa lupaavalta.”

”Järjestelmän raporteista näkee, että eläimet syövät puolitoista kiloa enemmän kuiva-ainetta nyt, kuin vanhana aikana apevaunun kanssa. Tilanne vaikuttaa lupaavalta. Mitä enemmän kuiva-ainetta eläimet syövät, sitä enemmän ne kasvavat.” Toppila kertoo.

Pirkko-Liisaksi nimetty ruokinta- ja sekoitusrobotti suuntaa navetalta kohti rehukeittiötä.

Automaattinen ruokinta tilan luonnollisena kehitysaskeleena

Automaattiseen ruokintaan siirtyminen tuli ajankohtaiseksi, kun edessä oli uudet investoinnit. ”Olisi pitänyt alkaa investoimaan uusiin apevaunuihin ja systeemeihin, mutta ajattelimme, että nyt investoidaan ruokintalaitteisiin. Myös työvoiman puute painoi päätöstä tehdessä, sillä tänä päivänä työvoiman saanti on todella lujassa. Niinpä me sitten investoimme kahteen Lely Vector -ruokintarobottiin: Verneriin ja Pirkko-Liisaan. Ne ovat väsymättömiä työntekijöitä, jotka soittavat, jos ongelmia tulee – niin kuin hyvän työntekijän kuuluukin. Tänä kesänä olen saanut nauttia pihakeinussa istumisesta ja katsoa, kun ruokintarobotit huolehtivat tehtävästään.” Ari-Pekka summaa.

”Tänä kesänä olen saanut nauttia pihakeinussa istumisesta ja katsoa, kun ruokintarobotit huolehtivat tehtävästään.”

Vaikka Ari-Pekka onkin saanut nauttia pihakeinussa istumisesta, paikoilleen hän ei aio jäädä. Mies myöntää, että tilan – ja alan – suurimmat haasteet liittyvät maatalouteen kohdistuviin paineisiin; etenkin naudan lihaan kohdistuvaan kielteiseen asenneilmapiiriin, kritiikkiin ja kauttaaltaan kielteiseen henkeen. Aika näyttää, mihin tilanne johtaa, mutta paikoilleen ei auta jäädä.

Ari-Pekka Toppila tietää, ettei paikoilleen auta jäädä. Hänen tavoitteenaan on kehittää tilaa jatkuvasti, sillä paikalleen jääminen ei ole hyvä asia tilan tulevaisuuden kannalta.

”Tavoitteena on kehittää tilaa hallitusti, pystyssä pitäen. Tilan kehittämisen ja eteenpäin viemisen tahdin pitäisi olla aina verrattavissa reippaaseen kävelyyn, mielellään hölkkään. Paikalleen jääminen ei ole hyvä asia tilan tulevaisuuden kannalta.” Ari-Pekka tuumaa. Hänen tavoitteensa on jatkossakin kehittää tilaa, jos vain maatalouteen kohdistuvat paineet sen sallivat. ”Uusia kehityskohteita ja suunnitelmia on jo olemassa.”

Huolellisesti tehty pohjatyö sivuutti unettomat yöt

Ruokintajärjestelmään investoiminen oli luonteva osa tilan kehitystä, eikä yrittäjäpariskunta ole viettänyt unettomia öitä asian tiimoilta edes juuri ennen järjestelmän käyttöönottoa. Päinvastoin he tutkivat vaihtoehtoja, ratkaisuja sekä Lely Vector -järjestelmään liittyviä seikkoja niin perusteellisesti, että pystyivät varmistumaan siitä, että Lely Vector vastaa heidän toiveitaan ja tarpeitaan parhaiten.

Väsymätön Lely Vector suuntaa rehukeittiöstä suorinta tietä navetalle.

Pariskunta oli ottanut tarjoukset muiltakin hieman vastaavien järjestelmien tarjoajilta, mutta Lely Vector vei voiton tarjoamalla mahdollisuuden irtaantua tiukoista ja joustamattomista velvotteista ja päivärutiineista parhaiten.

Lisäksi NHK:n huoltojärjestelmä, josta tilalliset olivat kuulleet hyvää naapuritiloilta, oli vakuuttanut päätökseen hankkia laadukas ruokintajärjestelmä NHK:lta. Ari-Pekka Toppila toteaakin, että NHK:lta on saatu riittävästi tukea koko prosessin ajan ja jos johonkin asiaan ei ole heti saatu vastausta, se on selvitetty nopeasti.

”Kävimme Italiassa tutustumassa laitteiston toimintaan. Siellä oli samankokoinen tila, kuin meilläkin, sekä vielä isompia, joilla laitteet toimivat moitteetta. Siitä jäi niin positiivinen kuva, että meillä ei ollut huolia laitteiston hankinnan osalta. Jotkut epäilivät päätöstämme ja sanoivat, että älkää myykö apevaunua heti pois. Mutta kyllä se apevaunu lähti jo seuraavana päivänä, kun ruokintajärjestelmä oli otettu käyttöön.”

Ari-Pekka Toppila kannustaakin myös muita automaattista ruokintaa harkitsevia tiloja suhtautumaan Lely Vector -ruokintajärjestelmään positiivisin mieliin. ”Ei ole mitään moittimista – kyllä uskaltaa ruveta investoimaan!” Ari-Pekka kannustaa.

”Ei ole mitään moittimista – kyllä uskaltaa ruveta investoimaan!”

Lue lisää Ari-Pekka Toppilan luotsaamaan lihakarjatilan matkasta kohti automaattista ruokintaa:

Haluatko keskustella, sopisiko automaattinen ruokinta tilallesi? Ota yhteyttä.

 

Lauri Sohlo, Lely Vector -koordinaattori | puh. 050 560 9313

Ari Koivisto, Ruokintalaitemyyjä | Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi | puh. 050 512 7778

Perttu Pohjola, Ruokintalaitemyyjä | Etelä-Suomi | puh. 050 590 2310