Tässä artikkelisarjassa kerromme niistä näkökulmista, joiden pohjalta ensiluokkaista tuottavuutta ja käytettävyyttä edustava Robora  -pihatto syntyy.

Eläinten hyvinvointi sekä navetan kustannustehokkuus ja toiminnallisuus ohjaavat toimintaamme navettaprojektien parissa työskennellessämme. Niinpä Robora -pihatossa yhdistyvät aina:

Näiden lähtökohtien ja elementtien kautta syntyy tuottava ja järkevä pihatto. Olipa kyseessä sitten toimeksianto robottisijoittelusta olemassa olevaan pihattoon, tai kokonaan uuden pihaton suunnittelu, olemme käytettävissäsi.

Pihaton pohjakuva suuntaviivoina tulevaisuudelle

Pihaton pohjakuva, eli toiminnallinen suunnitelma, on aina hankkeen suunnittelun tärkein vaihe. Pihaton pohjakuva määrittää:

  • Eläinten mahdollisuuden tuottaa maitoa
  • Hankkeen investointikustannukset
  • Pihatossa käytettävän työajan

Toiminnallisessa ratkaisussa huomioimme kaikki maidontuotantoon ja investoinnin kokoon vaikuttavat tekijät, joita optimoimalla lopputuloksena on tuottava investointi.

Mistä tuottavuus muodostuu?

Tuottavuus muodostuu eläinten mahdollisuuksista tuottaa maitoa, mille tasolle ja millä tuotantokustannuksilla tuotos saadaan nostettua sekä mitkä ovat investoinnin kokonaiskustannukset.

Eläinten mahdollisuuksiin tuottaa maitoa vaikuttavat ennen kaikkea eläintilojen mitoitus ja eläinten mahdollisuudet liikkua ja käyttää tiloja lajityypillinen käyttäytyminen huomioon ottaen.

Käytettävissä olevien tilojen mitoitus on avainasemassa, jotta eläinten makuuaika, kuiva-ainekilojen syönti, lypsykäynnit sekä eläinten puhtaus saadaan optimoitua.

Näin ollen puhutaan siis kaiken kaikkiaan eläinten kokonaisvaltaisesta, maidontuotantoa tukevasta hyvinvoinnista, jolle pihaton pohjakuva, eli myöhemmin pihaton rakenne ja luodut ratkaisut luovat resurssit.

Tuotantokustannuksiin vaikuttaa tuotettua maitokiloa kohti käytetty työmäärä, ruokinnan tehokkuus, energian kulutus, lääkintä- ja hoitokustannukset sekä laitteiden ylläpidon ja huollon kulut. Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun nämä tekijät ovat ratkaistu oikein ja kokonaisuus saavuttaa parhaat synergiaedut niin suunnittelussa, kuin lopullisessa, käytännön tuotannossa.

Kokonaiskustannuksiin vaikuttavat eniten suunnitellut toiminnalliset ratkaisut ja niiden laajuus, eli rakennettavat neliöt.

Sananen suunnittelutiimistämme

Hankkeen tuottavuus on monen asian summa, joita me NHK:n suunnittelussa pohdimme aina kokonaisvaltaisesti suunnittelutiiminä. Pihattosuunnittelu on tiimityötä, johon meillä NHK:lla on poikkeuksellisen hyvä synergiaetu. Suunnittelutiimimme on koottu Robora -osaston asiantuntijoista sekä Lely -lypsyrobottihuollon tuotespesialisteista, minkä lisäksi teemme jatkuvaa yhteistyötä NHK:n eri osastojen sekä tavarantoimittajien kanssa kehittääksemme suunnitteluun ensiluokkaisia ja kauaskantoisia ratkaisuja. 

Heräsikö kysymyksiä?

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä NHK:n Robora -pihattosuunnitteluun liittyen, älä epäröi jättää tiedustelua oheisen lomakkeen myötä. Artikkelisarjan seuraavassa osassa kerromme lisää ideologiasta Robora -ratkaisujen taustalla.