Suunnittelutiimin kirkkaimpana tavoitteena on luoda käyttösi ensiluokkainen ja kauaskantoinen, tuottava, järkevä ja kustannustehokas pihattoratkaisu. Pihattosuunnittelu on NHK:lla tiimityötä, jossa korostuvat monipuolisen toimijan kotikentän tarjoamat synergiaedut.

Pihattoratkaisuja suunnitteleva tiimimme on kattava ja monipuolinen joukko alojensa erikoisasiantuntijoita, joiden tietotaidon Robora -osasto jalostaa pihattoratkaisujen jokaiseen nurkkaan ja yksityiskohtaan. Robora -pihattojen ydin on työtä ja ajankäyttöä helpottava pihattoautomaatio, minkä lisäksi pihatoissa otetaan aina huomioon seuraavat seikat:

Monipuolinen joukko erikoisasiantuntijoita

Suunnittelutiimiin kuuluu varsinaisen Robora -yksikön erikoisasiantuntijoiden lisäksi:

sekä erilaisia yhteistyökumppaneita omine vahvuuksineen. Kolme ensiksi mainittua asiantuntijajoukkoa ovat NHK:n omista yksiköistä, joten voidaan todeta, että NHK:n laaja-alainen toimialatuntemus kääntyy pihattohankkeissa erinomaisella ja täysin poikkeuksellisella tavalla asiakkaan eduksi.

Robora -tiimi

Pihattohankkeissa varsinaisena ydintiiminä työskentelee Robora -tiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa rakennusprojektit. Robora -tiimi on Suomessa pisimpään palvellut pihattorakentamisen asiantuntija, joka on toiminut alalla siitä saakka kun robottilypsy rantautui Suomeen. Robora -tiimi on siis ollut mukana alan ensimmäisistä robottirakentamisen hankkeista alkaen!

Robora -tiimiläisten taustat kytkeytyvät vahvasti rakentamiseen, projektijohtamiseen, toiminnalliseen suunnitteluun, automaattilypsyyn sekä lihakarjatiloille. Robora -konseptin myötä tiimi on yhdistänyt pihattoautomaation ratkaisut (robottilypsy, robottiruokinta ja lannanpoisto) rakentamiseen ainutlaatuisella tavalla.

Vaikka takana on jo lukuisia kokemusvuosia, tiimi toteuttaa alati uusia, innovatiivisia ratkaisuja, kuten hiekkaparsipihattoja ja separoidulla lannalla toteutettuja kuivitusratkaisuja.

Tilaneuvonta

NHK:n tilaneuvonnan asiantuntijat työskentelevät päivittäin Lely-lypsyrobottitilojen parissa ympäri Suomen. Neuvonnan toiminnan tavoite on parantaa tilojen tuloksia sekä jatkuvasti ylläpitää ja kehittää maidontuotantoon liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Neuvonta paneutuu laajasti kaikkien eläinryhmien hyvinvointiin ja ruokintaan, sekä ennen kaikkea lypsykiertoon liittyviin asioihin.

Tilaneuvonnassa työskentelee yhteensä yhdeksän alueellista tilaneuvojaa, jotka kohtaavat eläinten hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyviä kysymyksiä päivittäin. Tilaneuvonnan asiantuntijat ovat Lelyn kouluttamia ja sertifioimia henkilöitä, joiden Robora -pihattosuunnitteluun tarjoama synergiaetu on ainutlaatuinen. Tilaneuvojien kautta Robora -tiimi saa ajankohtaista, kokemusperäistä tietoa suoraan kenttäolosuhteista. Vastaava, viikottain käytännön tilannekuvan suunnittelulle luovuttava tilaneuvonnan konsepti on käytössä ainoastaan NHK:lla. 

Robottihuoltoasentajat

NHK:n omien tilaneuvojien lisäksi myös NHK:n robottihuoltoasentajat kokevat päivittäin työssään pihatoissa käytännön tasolla minkälaiset ratkaisut toimivat sekä ovat käteviä ja turvallisia, esimerkiksi:

  • Työskentelylosuhteet
  • Työturvallisuus
  • Työn sujuvuus
  • Työhön käytetty aika

NHK:n yli 70 robottihuoltoasentajaa työskentelee yhteensä 13 huoltoalueella ympäri Suomen vieraillen sadoilla tiloilla vuosittain. Juuri käytännön tietotaito huollon näkökulmasta luo arvokasta näkemystä pihattoratkaisujen toiminnallisuutta tarkasteltaessa.

Lisäksi robottien parissa työskentelevät huoltoasentajat pystyvät tarvittaessa antamaan tietoja laitteiden sopivuudesta ja käytettävyydestä erilaisissa tiloissa, mistä voi olla hyötyä etenkin olemassa olevan pihaton robottisijoittelua suunniteltaessa.

Lely -robottimyynti

Lely -tuotekoulutuksissa käyvä robottimyynnin tiimi omaa alan viimeisimmän tiedon maidontuotannon uutuuksista, uusimmista innovaatioista, järjestelmistä sekä alan viimeisimmistä suuntauksista.

Lisäksi robottimyynnin tiimi kuuntelee, seuraa ja myötäelää asiakastilojen toiveita ja tarpeita, minkä ansiosta Robora -tiimi on pystynyt kehittämään jopa uusia ratkaisuja asiakkaiden kokemiin ongelmiin.

Robora -suunnittelun näkökulmasta robottimyynnin tiimi onkin ennen kaikkea hyvä linkki asiakaskuntaan. Myynniltä tulevat ideat ja tarpeet haastavat kehittämään suunnittelua ja luomaan uusia ratkaisuja, joilla asiakkaiden tuotantoa voidaan edelleen parantaa. Tällaisia asioita ovat olleet esimerkiksi hiekkaparsien toimivuus käytännössä ja lannanpoistojärjestelmien hyödyntäminen hiekkaparsien lannan poistossa.

Muut erikoisasiantuntijat nurmesta maitolasiin

NHK:lla on käytettävissä tuotetieto koko ketjussa, sloganimme mukaan nurmesta maitolasiin saakka. Suunnittelussamme pystymme huomioimaan kokonaisvaltaisesti ratkaisut kaikissa tilan ydintoiminnoissa säilörehun korjaamisesta lypsyyn saakka.

NHK:n laajan tuotevalikoiman ja osaavan henkilöstön kautta pihattosuunnittelussa on hyödynnettävissä suuri määrä osaamista eri tuoteryhmien tuotepäällikköjen avulla saman katon alta tavalla, jollaista yksikään muu toimija ei Suomessa tarjoa.

Suunnittelussa ratkaisut esitetään aina toteutettavaksi todellisilla tuotteilla, niin pihaton sisä- kuin ulkopuolellakin. Ratkaisuissa pystytään ketterästi huomioimaan, mahtuuko aggregaatti sille suunniteltuun tilaan, riittävätkö aggregaatin tehot sekä mahtuuko kurottaja siirtämään kuormia rakennuksen sisällä. Yhteistyössä todella on voimaa!

Yhteistyökumppanit

Pihattohankkeissa pitkät perinteet omaava Robora työskentelee kehityksen eturintamassa nyt ja tulevaisuudessa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa luoden laadukkaan, toimintavarman ja pitkäikäisen ympäristön onnistuneelle tuotannolle.

Lely

Meillä on ilo tehdä yhteistyötä yli 75 vuotta alalla toimineen kansainvälisen Lelyn kanssa. Pystymme hyödyntämään Lelyn tukea ja innovaatioita automaattilypsyn ja robottiratkaisujen näkökulmasta, minkä lisäksi käytettävissä on Lelyn toiminnallinen suunnittelutuki ja alan tuorein teknologiatuntemus sekä globaali näkymä tulevaisuuden ratkaisuihin. Koemme, että yhteistyö Lelyn kanssa luo Robora -ratkaisuille merkittävän etulyöntiaseman.

Spinder

Hollantilainen kalustevalmistaja Spinder on oivallinen yhteistyökumppani ja tarjoilee myös Roboran näkökulmasta mielenkiintoisen synergiaedun pihattorakentamiseen. Spinder kehittää kalusteratkaisuja yhteistyössä kansainvälisten neuvontajärjestöjen kanssa. Sitä kautta käytössä on alan viimeisimmän tiedon pohjalta kehitetyt eläinten hyvinvointia ja pihaton toiminnallisuutta parantavat kalusteratkaisut.

Landia

Landia -sekoittimien ja -pumppujen valmistaja tarjoaa erikoisosaamistaan myös vaikeasti käsiteltävien lietteiden käsittelylle. Tanskalainen Landia omaa rautaisen otteen korkeakuiva-ainepitoisten lietteiden siirtämisestä navetasta, minkä lisäksi Landialla on myös erikoisratkaisut hiekkaisille lietteille.

Heräsikö kysymyksiä?

Olipa kyseessä sitten toimeksianto robottisijoittelusta olemassa olevaan pihattoon, tai kokonaan uuden pihaton suunnittelu, olemme käytettävissäsi! Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä NHK:n Robora -pihattosuunnitteluun liittyen, älä epäröi jättää tiedustelua oheisen lomakkeen myötä.